Aktualitások
Kónya István: Az új büntetőeljárási kódex grandiózus alkotás
Az idén júliusban életbe lépő új büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) alapvető rendelkezéseiről, az eljárások gyorsaságának és hatékonyságának célul kitűzött javulásáról beszélt a Kúria elnökhelyettese a Rádió Orientnek adott interjújában. Dr. Kónya István az Emberi Méltóság Tanácsának műsorában ismertette az eljárási kódexszel kapcsolatos legfontosabb változásokat 2018. március 12-én. ...
Tájékoztató a Pfv.V.20.582/2017/11. számú ügyben, érdemi döntés hiánya ún. eshetőleges kereset esetén
A felperes egy sportlétesítmény kivitelezésére kötött vállalkozási szerződésben vállalt munkálatok szünetelése idején felmerült állagmegóvási és őrzés-védelmi költségeinek megtérítését kérte. Keresetét az I. rendű – IX. rendű alperesekkel szemben ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 20.602/2017 számú ügyben, fizetett szabadság tárgyában
Az uniós jog helytelen alkalmazásával magánszemélynek okozott kárért a Magyar Állam csak kivételesen, meghatározott feltételek mellett tartozik helyt állni. A fizetett szabadság lehetőségétől való megfosztás sérti a magánélethez fűződő ...
Előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez bankokat és bankkártya-szolgáltatásokat érintő versenyügyben a Kúria
Tájékoztató a Kúria Kfv.III.37.415/2017. számú előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzéséről: Az 1990-es évek közepén a felperesi bankkártya kibocsátó társaságok szabályzataikkal lehetővé tették, hogy a kártyáikat kibocsátó és elfogadó ...
A munkaügy kulcsfontosságú kérdéseiről az InfoRádióban
A Kúria két munkaügyben született kollégiumi véleményéről és a témában lefojtatott joggyakorlat-elemzésről beszélt dr. Tálné dr. Molnár Erika az InfoRádiónak adott interjújában 2018. március 8-án. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője ...
Tájékoztató képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztését is érintő választási ügyben hozott határozatról
Tájékoztató a Kvk.IV.37.251/2018/3. számú határozatról (NVB 159/2018. számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálásáról): A Nemzeti Választási Bizottság a fenti – minősített többséggel meghozott – határozatában ...
Izgalmas kérdések – jogszerű válaszok A Kúria elnökének előadása a Corvinus Egyetemen
A bírói hivatásról, az ítélkezés sajátosságairól és a joggyakorlat aktuális kérdéseiről is beszélt dr. Darák Péter a Budapesti Corvinus Egyetemen 2018. március 7-én. A Kúria elnöke előadásának felvezetőjét követően hallgatói kérdésekre ...
Új tájékoztató kisfilmek a Kúria honlapján
Új tájékoztató kisfilmek segítségével ismerteti a Kúria, miként történik a panaszok intézése, és hogyan zajlik a választási és a népszavazási ügyek felülvizsgálata a legfőbb bírói fórumon ...
Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.580/2017/5. számú közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indult ügyben hozott döntéséről
A Kúria ítéletével hatályában fenntartotta a 4.500.000 forint nem vagyoni kár megtérítése iránt előterjesztett keresetet elutasító jogerős ítéletet. A Kúria a jogerős ítéletben elfoglalt állásponttal egyetértve kifejtette, hogy a jogalkotás nem minősül a közhatalom gyakorlása során végzett szervező, intézkedő tevékenységnek, így a jogalkotásért fennálló felelősségre a Ptk. 349. §-a nem alkalmazható, és a perbeli esetben polgári jogi kárkötelmet keletkeztető diszfunkcionális jogalkotás sem volt megállapítható. ...
Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.671/2017/8. számú szerződés létrehozása iránt indult ügyben hozott döntéséről
A Kúria ítéletével hatályában fenntartotta a keresetet elutasító jogerős ítéletet. A felperes keresete arra irányult, hogy a bíróság a Ptk. 208. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a Kft. és az alperes között 2007. május 31-én létrejött és 2009 februárjában meghosszabbított határidejű előszerződésre, hozza létre a felperes és az alperes között a perbeli mű megfilmesítése tárgyában a szerződést, tekintettel arra, hogy a felperes a Kft-vel 2011. február 1-jén létrejött megállapodással megszerezte a Kft-től az alperessel kötött szerződésben biztosított jogokat és kötelezettségeket, így a Kft. helyett ő áll az alperessel szerződő fél pozíciójában. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK