Aktualitások
Tájékoztató kötbér fizetési kötelezettség és kötbér mérséklése a Pfv.V.20.486/2018/15. számú egyedi ügyben hozott határozatról
A felek egy hitelintézet részvényeseiként szindikátusi szerződést kötöttek, amelyben az alperes vállalta, hogy a felperes részesedésszerzéséig terjedő időszakra rendezi a hitelintézet tőkehelyzetét, és amennyiben a meghatározott fordulónapra vonatkozóan elkészített közbenső mérleg alapján a hitelintézet saját tőkéje alacsonyabb a jegyzett tőkéjénél, tőkeemelést hajt végre. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató rendkívüli felmentés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.356/2017. számú ügyről
Több jogviszonyt megszüntető indok megjelölése esetén elégséges, ha azok egyike bizonyul csak valónak. A felperesnek a munkahelytől való több napig tartó igazolatlan távolléte a jogviszony megszüntetés jogszerű indoka lehetett (Kjt. 33/A. §). ...
TOVÁBB >>>
70 éves Varga Zoltán kúriai bíró
„Bonus Iudex” címmel jelent meg tanulmánykötet dr. Varga Zoltán, a Kúria nyugalmazott bírójának 70. születésnapja alkalmából. A könyv 28 tanulmányt és két köszöntőt tartalmaz, a szerzők kúriai bírók, a hivatásrendek képviselői és egyetemi tanárok. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.312/2017. számú ügyről
A Kúria ítéletével megállapította, hogy az alperes 2009. november 11-én kelt rendes felmondása jogellenes, a felperes munkaviszonya az alperesnél 2013. június 26-án szűnt meg. A jogellenes felmondás jogkövetkezményei tárgyában továbbfolytatódó eljárásban a felperes többször módosított keresetében elmaradt munkabér címén 81.739.668 forint ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató adóigazgatási jogviszonyra vonatkozó a Kfv.VI.35.545/2017. számú ügyben
Az USA-ban élő pókerversenyen szerezett nyeremény Magyarországon nem személyi jövedelemadó köteles, mert az Szja tv. 76. § (1) bekezdése azt nem minősíti adóköteles nyereménynek. A felperes 2009-ben az USA-ban és Ausztriában élő pókerversenyeken nyereményeket szerzett. Az elsőfokú adóhatóság a felperesnél ellenőrzést végzett, melynek ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató adóigazgatási jogviszonyhoz kapcsolódó a Kfv.VI.35.505/2017. számú egyedi ügyben
Jogszerűtlen az adóminimalizálási cél megvalósítása, ha az az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése által, rendeltetésellenes joggyakorlással valósul meg. A felperes szenet vásárolt a Kft.1.-től, melyet a vételi ár 40%-án értékesített a Kft.2.-nek, mely társaság azt többszörös áron eladta a Kft.3.-nak. ...
TOVÁBB >>>
Varga Zoltán bíró a Magda Marinkó ügyről
A magyar kriminalisztika és büntető ítélkezés egyik legsúlyosabb ügyéről nyilatkozott dr. Varga Zoltán. A Kúria nyugalmazott bírája a ’90-es évek hírhedt sorozatgyilkosának, Magda Marinkónak peréről beszélt az Echo TV Újranyitott akták című műsorában 2018. június 14-én ...
TOVÁBB >>>
Darák Péter: meg kell őrizni a jelenlegi közigazgatási bíráskodás értékeit
Szakmai konferenciát rendezett a Kúria és a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete 2018. június 18-án, hétfőn. Az Egyesület 25 évvel ezelőtt alapították, a tanácskozás címe, „A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője” volt. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.314/2017. számú ügyről
A felperes ügyvezetői tisztséget töltött be a hulladékgyűjtéssel és kezeléssel foglalkozó alperesnél. Az alperes egyedüli tagja a Kft. Az alperes ügyvezetői fölött a munkáltatói jogokat az egyedüli tag, illetve annak ügyvezetője gyakorolta. A felperes esetében a munkáltatói jogkör gyakorlására a Kft. taggyűlése jogosult. A Kft. taggyűlési határozatában rendelkezett a felperes munkaviszonyának azonnali hatályú megszüntetéséről, ekkor tájékoztatták a munkáltatóijogkör-gyakorlót a felperes terhére rótt cselekményekről ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató egyenlő bánásmód megsértése jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.371/2017. számú ügyről
I.) Az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvét az egyenlő bánásmód követelményrendszerén belül kell értelmezni.
II.) A munkavállalónak valószínűsítenie kell, hogy rendelkezik védett tulajdonsággal, amelyre figyelemmel őt a munkáltató a vele összehasonlítható helyzetben lévő munkavállalóval szemben megkülönböztette és kevesebb bért fizetett számára. Ezt követően a munkáltató kötelezettsége a kimentéses bizonyítás alapján igazolni, hogy hiányzik az okozati összefüggés a hátrány és a védett tulajdonság között ...
TOVÁBB >>>