Például 09/23/2018
Például 09/23/2018

Tájékoztató szabadalom megsemmisítése iránt indult ügyben hozott döntésről a Kúria Pfv.IV.21.504/2017/11. számú ügyében

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az ellenérdekű felek által indított eljárásban hozott határozatával megsemmisítette a kérelmező javára oltalom alatt álló „Pirazolo-pirimidinon származékok impotencia kezelésére” című szabadalmat. Az elsőfokú bíróság végzésével az SZTNH határozatát megváltoztatta és az ellenérdekű feleknek a szabadalom megsemmisítése iránti kérelmeit elutasította, valamint az ellenérdekű felek megváltoztatási kérelmeit is elutasította. A másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.

Két kollégiumi véleményt fogadott el a Kúria a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma (KMK) 2018. szeptember 17-én rendes soros ülésén megtárgyalta a földforgalmi ügyek egyes kérdésiről szóló kollégiumi véleménytervezetét, valamint a munkáltató egészségkárosodásáért fennálló kártérítési felelősségének összegszerűsége kérdéseit tartalmazó kollégiumi véleményt.

Tájékoztató Vállalkozói díj visszakövetelése teljesítési igazolás kiállítása után tárgyában a Pfv.V.21.102/2018/7. számú egyedi ügyben

A peres felek informatikai rendszer fejlesztésére kötöttek alvállalkozási szerződést. Az alperes mint vállalkozó egyes teljesítési egységeinek (ún. mérföldköveknek) a teljesítését a felperesi megrendelő a szerződésnek megfelelően írásbeli teljesítési igazolásokkal leigazolta, azok díjait kifizette.

Tájékoztató vadászati ügyben az ajánlás bírósági felülvizsgálata kizártságáról, a Kúria Kfv.II.37.507/2017/5 számú ítéletéről

Vadászati ügyben a vadászati hatóság hivatalból közzétett ajánlása bírósági felülvizsgálata kizárt. Az ajánlás nem az eljárást lezáró, jogot vagy kötelezettséget megállapító döntés, hanem egy közbenső közigazgatási aktus, ezért az ellen közvetlenül bírósági felülvizsgálat nem biztosított. Az ajánlás ellen módosító javaslat terjeszthető elő a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 11/A.§ (6) bekezdése értelmében. A vadászterület határát érintően a végleges döntés meghozatalára a Vtv.

Szorosabb együttműködésre törekszik az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer a szakkönyvtári hálózattal

Fontos célkitűzés az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének tovább erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal – hangzott el bírósági könyvtári konferencián 2018. szeptember 10-én. A szervezők újra lehetőséget kívántak teremteni a munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is.

Oldalak