Például 03/18/2018
Például 03/18/2018

Tájékoztató képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztését is érintő választási ügyben hozott határozatról

Tájékoztató a Kvk.IV.37.251/2018/3. számú határozatról (NVB 159/2018. számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálásáról): A Nemzeti Választási Bizottság a fenti – minősített többséggel meghozott – határozatában Dr. C. Cs. A. független országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a legfőbb ügyész indítványával érintett ügyben felfüggesztette. A felfüggesztő határozat szerint a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az érintett jogorvoslat iránti kérelmet nyújtott be a Kúriára.

Izgalmas kérdések – jogszerű válaszok A Kúria elnökének előadása a Corvinus Egyetemen

A bírói hivatásról, az ítélkezés sajátosságairól és a joggyakorlat aktuális kérdéseiről is beszélt dr. Darák Péter a Budapesti Corvinus Egyetemen 2018. március 7-én. A Kúria elnöke előadásának felvezetőjét követően hallgatói kérdésekre is válaszolt. Az érdeklődők előzetesen 150 kérdést intéztek a legfőbb bírói fórum vezetőjéhez, amelyek érintették az igazságszolgáltatás rendszerét, a bírói munkát, az új eljárásjogi szabályokat, Darák Péter életútját és aktuális jogeseteket is.”
 
Budapest, 2018. március 8.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.580/2017/5. számú közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indult ügyben hozott döntéséről

A Kúria ítéletével hatályában fenntartotta a 4.500.000 forint nem vagyoni kár megtérítése iránt előterjesztett keresetet elutasító jogerős ítéletet. A Kúria a jogerős ítéletben elfoglalt állásponttal egyetértve kifejtette, hogy a jogalkotás nem minősül a közhatalom gyakorlása során végzett szervező, intézkedő tevékenységnek, így a jogalkotásért fennálló felelősségre a Ptk. 349. §-a nem alkalmazható, és a perbeli esetben polgári jogi kárkötelmet keletkeztető diszfunkcionális jogalkotás sem volt megállapítható.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.671/2017/8. számú szerződés létrehozása iránt indult ügyben hozott döntéséről

A Kúria ítéletével hatályában fenntartotta a keresetet elutasító jogerős ítéletet. A felperes keresete arra irányult, hogy a bíróság a Ptk. 208. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a Kft. és az alperes között 2007. május 31-én létrejött és 2009 februárjában meghosszabbított határidejű előszerződésre, hozza létre a felperes és az alperes között a perbeli mű megfilmesítése tárgyában a szerződést, tekintettel arra, hogy a felperes a Kft-vel 2011.

Tájékoztató a Kfv.VI.35.675/2017. számú adózási jogviszonyhoz kapcsolódó egyedi ügyben, az áfa alanyiság megállapítására vonatkozóan beszerzett bizonyítékokat a bíróságnak okszerűen kell értékelnie

Az elsőfokú adóhatóság határozatában többek között kötelezte a felperest áfa adónemben adókülönbözet és ehhez kapcsolódóan adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére. Az indokolásban megállapította, hogy a vizsgált időszakban a felperes rendszeres jelleggel folytatott személyszállítási tevékenységet jövedelemszerzés céljából, ezért az áfa alanyának minősül.

Oldalak