Például 10/23/2017
Például 10/23/2017

Tájékoztató a Kfv.VI.37.906/2016. számon jogerős kizárást kimondó ügyvédi kamarai fegyelmi határozat felülvizsgálata tárgyában egyedi ügyben hozott döntésről

Az elsőfokú ügyvédi kamarai szerv kizárás fegyelmi büntetéssel sújtotta felperest, melynek végrehajtását három évre felfüggesztette. A döntés alapjául szolgáló tényállás szerint a felperes még 2001-ben a megbízója néhai hozzátartozójának öröksége külföldről történő hazahozatalára kapott megbízást, melynek intézése során 2003-ban hozzá devizában befolyt jelentős összegről nem tájékoztatta ügyfelét, azzal évekig nem számolt el, megsértve ezzel a letétkezelés szabályait.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.078/2017. határozatáról, mely szerint a rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja nem zárható el a bírósághoz fordulás jogától amiatt, mert a rendvédelmi szerv a szolgálati panaszát nem bírálja el

Az alperes fizetési felszólításában felhívta a felperest, hogy fizessen meg 86.930,- Ft-ot. A fizetési felszólítás jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást nem tartalmazott, csupán azt, hogy szolgálati panasszal nem lehet élni. A felperes keresetet terjesztett elő a fizetési felszólítás hatályon kívül helyezését kérve. A keresetlevél benyújtásával egyidejűleg szolgálati panaszt is benyújtott.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.045/2017/5. szám alatt kormányzati szolgálati viszony megszüntetése jogellenességének tárgyában folyamatban volt ügyéről

A felperes 1992. áprilisától állt közszolgálati majd kormánytisztviselői jogviszonyban az alperessel, illetve jogelődjével. 2012. január 1-jétől az alperes hatósági főosztályára került áthelyezésre építéshatósági ügyintéző munkakörbe. Egy héttel ezen intézkedést követően az alperes felmentéssel megszüntette a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát arra hivatkozva, hogy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (Ktjv.) 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján munkaköre létszámcsökkentés miatt megszüntetésre került, ezért további foglalkoztatására nincs lehetőség.

Tájékoztató a Kfv.VI.38.108/2016. számon egyedi ügyben hozott határozatáról árkartellt érintő jogerős verseny tárgyában

A Gazdasági Versenyhivatal előzetes értesítés nélküli, helyszíni kutatással indult vizsgálat eredményeképpen határozatával megállapította, hogy az I. rendű felperesi vállalkozás több közbeszerzési eljárás során egyeztette ajánlatát más vállalkozásokkal, a II. rendű felperes pedig egy esetben jogellenesen együttműködött I. rendű felperessel. Ezzel megsértették a gazdasági verseny korlátozását célzó magatartások tilalmáról szóló törvényi tényállást, ezért a hatóság versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a résztvevőket.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.22.372/2016. számú szabadalombitorlással kapcsolatos ügyében

Az I. rendű felperes feltalálója és jogosultja a 2001. október 26-i elsőbbségű „Fatuskó-szeletelő gép” című szabadalomnak. Az I. és II. rendű felperesek keresetükben kérték megállapítani, hogy az alperesek 2013. február 1-jétől az általuk előállított fatuskó szeletelőgép hasznosítás céljából történő raktáron tartásával a perbeli szabadalmat, kérték továbbá a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) 35. § (2) bekezdése alapján az egyéb jogkövetkezmények alkalmazását.

Oldalak