Például 04/21/2018
Például 04/21/2018

Összefoglaló a nők kedvezményes öregségi nyugdíja tárgyában hozott Mfv.III.10315/2017. számú határozatról

Az alperes a 2016. április 21-én kelt határozatával – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. § (1) bekezdése, (2a) bekezdése és 43. § (2) bekezdése alkalmazásával – elutasította a felperes öregségi nyugdíj megállapítása iránti igénybejelentését. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A munkaügyi bíróság a keresetet – a Tny. 18. § (1) bekezdése, (2a) bekezdése, 37. § (1) bekezdése és 43. § (1)-(2) bekezdése, valamint a BH 2011.318. számon közzétett határozatban foglaltak alapján – elutasította.

Összefoglaló a társadalombiztosítási ellátások költségeinek megtérítése ügyében hozott Mfv.III.10.114/2017. számú határozatról

Az alperes jogelődje 2010. november 10-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 88. § (1)-(2) bekezdése, 89. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. 339. §-a és 345. §-a alapján – két határozatot hozott, amelyekben C. J. biztosított 2006. augusztus 19-én történt sérüléseivel kapcsolatban 2008. október 31. napjáig kifizetett  rokkantsági nyugdíj, illetve 2010. július 14-ig kifizetett 1.188.360 forint átmeneti járadék megtérítésére kötelezte a felperest. A határozat indokolása szerint a biztosított a T-n, 2006.

Izgalmas munkaügyi ”Kúriai eset” a Károli Egyetemen

Több mint félszáz hallgató vett részt azon a filmvetítésen, amelyet a Kúria Sajtótitkársága rendezett 2018. április 5-én.. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán levetítették a „Kúriai esetek – videós kerekasztal-beszélgetések” egyik epizódját. A kisfilm egy Kúrián lezárult munkaügyi pert mutat be, amelyben a felperes életkoron alapuló diszkriminációra hivatkozott, miután felmentették állásából. A filmvetítést és az azt követő jogi vitát az egyetemi tréninghét keretében rendezték meg.

Kártérítési ügyek egy külföldön történt buszbaleset kapcsán

A hurghadai buszbaleset jogi következményeiről is beszámolt az Echo TV „Újranyitott akták” című magazinműsora 2018. április 5-én. A televíziónak Dr. Simonné dr. Gombos Katalin, a Kúria Polgári Kollégiumának szóvivője is nyilatkozott. Az adás megtekinthető itt: https://www.echotv.hu/adasok/2018/04/05/ujranyitott-aktak/8099

Budapest, 2018. április 6.                       

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.425/2017. számú ügyről illetmény visszakövetelése tárgyában

Az alperes 2010. május 1-jétől 2015. április 30-áig tartó határozott időre létesített szerződéses szolgálati viszonyt a felperessel, őrmester rendfokozatban, állományba vételekor komplex nyelvvizsga hiányában felsőfokú végzettséggel nem rendelkezett.

Oldalak