Például 04/21/2018
Például 04/21/2018

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.006/2017. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és járulékai tárgyában

A felperes 2012. december 1-jétől állt az alperes alkalmazásában főigazgató munkakörben 2010. november 30-áig terjedő határozott időre szóló munkaszerződéssel. Az alperes a munkaviszonyt 2014. január 31-én közölt felmondással, 2014. február 1-jétől kezdődő 2 hónap felmondási idővel megszüntette. Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy az alperes a munkaviszonyt jogellenesen szüntette meg. A másodfokú bíróság ítéletével annyiban változtatta meg az elsőfokú döntést, hogy az 1.900.000 forint összegű átalánykártérítést 5.244.333 forint elmaradt jövedelemre és kamataira felemelte.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.081/2017. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2006. június 1-jétől lakossági és kisvállalkozói értékesítési tanácsadó munkakört töltött be az alperesnél. 2010. július 24-én megbízást kapott a k-i fiók vezetésére, mely feladatot 2011. január 1-jéig látta el. Ezt követően a fiókot kirendeltséggé minősítették, kirendeltségvezetői kinevezést ismételten a felperes kapott. Ezt követően a felperest korábbi munkakörében alkalmazták. A bankfiókban ezen időszakban két alkalmazott dolgozott tanácsadó munkakörben, a felperes és Cs.M., akinek a munkaviszonyát az alperes egy belső vizsgálatot követően megszüntette. A felperes 2013.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.189/2017. számú ügyről rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2003. november 1-jétől állt az alperesnél alkalmazásban. 2008. május 1-jétől ellenőrzési koordinációs munkatárs munkakörben dolgozott. Feladata a jegy- és bérletellenőrzést végző vállalkozókkal történő kapcsolattartás, a szolgáltatás felügyelete és koordináció volt. 2012. szeptember 4-én K.L. gépkocsivezetőt K-n az alperes alvállalkozója, V.E. ellenőrizte, és megállapította, hogy három utas nem rendelkezett menetjeggyel. Az alvállalkozó vezetője 2012.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátása megállapítása ügyében a Kúria nemzetközi szerződésbe ütközés okán az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte. (Mfv.III.10.147/2017/6.)

A felperes 2011. december 31. napjáig rokkantsági nyugdíjban részesült, amely rehabilitációs, majd rokkantsági ellátásként került folyósításra a korábbi 91.535 forintos összeg helyett 41.850 forint havi összegben. Az elsőfokú bíróság a társadalombiztosítási szervek határozatait hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezte azzal, hogy a hatóságok az állapotjavulásra vonatkozó indokolás nélkül alkalmazták az Mmtv. 33/A. § (1) bekezdését.

Oldalak