Például 08/22/2018
Például 08/22/2018

Tájékoztató a Bfv.II.770/2012. számú ügyhöz

A Kúria a több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt M. R. és társai ellen folyamatban volt büntetőügyben a II. r. terhelt és védője által, a XV. r. terhelt védője útján, a XVI. r. terhelt védője útján, a XVII. r. terhelt védője útján, a XIX. r. terhelt által, a XXI. r. terhelt védője által, a  XXV. r. terhelt által és a  XXVII. r. terhelt védője útján benyújtott felülvizsgálati indítvány folytán nyilvános ülést tartott 2013. január 31. és február 24. napján.

Tájékoztató a Bfv.I.1.456/2012. számú ügyhöz

A városi bíróság első fokon jogerőre emelkedett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki garázdaság vétségében [Btk. 271. § (1) bekezdés] és rongálás vétségében [Btk. 324. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pont], ezért egy évre próbára bocsátotta és a terhelttel szemben 52.000.- forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.

Dr. Darák Péter az Emberi Jogok Európai Bíróságának a jogi évet megnyitó ünnepi ülésén

A Kúria elnöke 2013. január 25-én Strasbourgban részt vett az Emberi Jogok Európai Bíróságának a jogi évet megnyitó ünnepi ülésén, és az azt megelőző szemináriumon.

A szeminárium témája, amelyen az európai igazságszolgáltatási rendszerek 150 kiemelkedő személyisége, köztük legfelsőbb bírósági elnökök, alkotmánybírósági elnökök vettek részt, „Az Emberi Jogok Európai Egyezményének végrehajtása a gazdasági válság idején” volt.

Tájékoztató a Kúria Gfv. VII. 30.284/2012/8 számú, ma kihirdetett részítéletéről

A felperes keresetében több mint 13 milliárd Ft megfizetésére kérte kötelezni az alperest elsődlegesen szerződésszegéssel okozott kár, másodlagosan szerződésen kívül okozott kár megtérítése címén. Harmadlagos keresete a felülvizsgálati eljárás tárgyát nem képezte.
Az alperes a kereset elutasítását kérte.

A másodfokú bíróság részítéletével az elsődleges és a másodlagos kereseti kérelem tekintetében az elsőfokú bíróság keresetet elutasító ítéletét helybenhagyta.

Oldalak