Például 10/23/2017
Például 10/23/2017

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Mfv.III.10.043/2017/5.számú ügyben, a kérelem ügyfélre kedvezőbb elbírálása nem kényszeríthető ki

A társadalombiztosítási szervek a felperes rehabilitációs ellátását 2013. szeptember 1. napjától megszüntették mivel a felperes hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladta a mindenkori minimálbér 80%-át. A bíróság a társadalombiztosítási szervek határozatait kiterjedően hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárás lefolytatására utasította.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv. I. 35.594/2016 számú ügyben, a rendeltetésellenes joggyakorlás bizonyításánál a titkos információgyűjtés adatai felhasználásának megengedhetősége

A perbeli ügyben a Kúriának több jogkérdésben kellett állást foglalnia, de ezek közül a legfontosabb kérdés a titkos információgyűjtés adatainak felhasználhatósága, jogszerűségének közigazgatási bíróság általi felülvizsgálhatósága volt. Jelen összefoglaló ezen jogkérdés legfontosabb megállapításait tartalmazza.

A perbeli jogvitánál a Kúriának is figyelembe kellett venni az ügyben keletkezett EUB C-419/14. számú ítéletet, ez adta meg vizsgálatának kereteit, adott estben határait is, ennek az ítéletének a tükrében kellett vizsgálni az első fokú bíróság megállapításai jogszerűségét.

Tájékoztató a Kfv.I.35.114/2017/5. számú ügyben, a fémkereskedelmi bírság kiszabása során alperesnek a határozatában kötelező alkalmaznia az országos átlagárat, amely azonban megfelelő ellenbizonyítással érdemben vitatható

A fémkereskedelmi engedéllyel nem rendelkező felperes alkalmi munkák ellenértékeként kapott, részben elektronikus gépek-, részben mezőgazdasági gépek bontásából származó 19.474,5kg fémkereskedelmi köteles anyagot értékesített 2013. november 25. és 2016. március 2. között. Az elsőfokú hatóság fémkereskedelmi törvénysértés miatt 5.897.349 forint fémkereskedelmi bírság megfizetésére kötelezte.

Bevándorlók jogai és nemzetbiztonság – Az EU országok közigazgatási főbírói tanácskoztak Krakkóban

Közrend, nemzetbiztonság és harmadik országbeli állampolgárok jogai bevándorlási és állampolgársági ügyekben címmel rendezett szemináriumot az Európai Unió Közigazgatási Legfelsőbb Bíróságai és Államtanácsai Egyesülete (ACA-Europe), valamint a lengyel Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság 2017. szeptember 18-án, Krakkóban.
 
A tanácskozáson részt vett a Kúria elnöke is. Dr. Darák Péter a konferencia egyik szekciója levezető elnöki teendőit látta el.
 

Oldalak