Például 04/21/2018
Például 04/21/2018

Belföldön nem biztosított külföldön munkát vállaló személy szolgálati ideje és nyugdíja (Mfv.III.10.130/2017/7.)

A felperes 1986. július 1. napjától Németországban élt a családjával, ahol szoftver fejlesztőként, szabad foglalkozású mérnökként, mint önálló vállalkozó dolgozott, nyugdíjjárulékot nem fizetett, és a német nyugdíjszerv közlése szerint német szolgálati időt sem szerzett. A felperes 1986. július 1. és 1997. december 31. közötti időszakban külföldi munkavállalóként Magyarországon jogfenntartó járulékot fizetett. A hatóság a felperes részére járó öregségi nyugdíjrész  havi összegének számításánál figyelembe vette, hogy a felperes 1986.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.381/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

A 2001. évi CIV. törvény (Jszbt.) 2. § (2) bekezdése szerint a jogi személlyel szembeni intézkedések alkalmazhatók akkor, ha a terhelt a csődbűncselekmény következtében  felszámolt Kft. vezető tisztségviselőjeként e Kft. vagyonát az újonnan alapított Kft. javára szándékosan elvonta, és így a bűncselekmény a jogi személy javára előny szerzését eredményezte.

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.826/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

A társadalomra veszélyesség aggály nélkül megállapítható, ha a vádlott hivatali (szolgálati) beosztását kihasználva azt a látszatot kelti, hogy a média érdeklődésének középpontjába került fogvatartottról bizalmas információkat hajlandó közölni, és ezért vesztegetési pénzt fogad el.

Szorosabbra fűzött szakmai együttműködés Vietnammal

A kölcsönösség elvén alapuló igazságügyi együttműködési megállapodást kötött a Kúria és Vietnami Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Népi Bírósága 2018. március 26-án Budapesten. A kooperáció célja a két legfőbb bírói fórum közötti több éves kapcsolat elmélyítése, a jó gyakorlatok megismerése, valamint a két ország igazságügyi és bírósági rendszerének fejlődéséből adódó tapasztalatok cseréje.

Izgalmas kutatási témák, kölcsönös előnyök – folytatódik a gyakornoki program a Kúrián

Fiatal kutatókat hallgatott meg a Kúria vezetése 2018. március 26-án a legfőbb bírói fórum dísztermében. A doktoranduszok a Kúria gyakornoki programjára jelentkeztek. Az eseményen jelen volt dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, a legfőbb bírói fórum vezetői, dr. Molnár Gábor Miklós, a Büntető Kollégium tanácselnöke, a gyakornoki program vezetője, kúriai bírók, valamint a doktori iskolák képviselői.

Oldalak