Például 01/21/2018
Például 01/21/2018

6 éves a korrupció elleni összefogás Magyarországon

Jelentős lépéseket tett a Kúria a 2017-es évben is az integritás fejlesztése és a korrupciós kockázatok kiszűrése érdekében. A legfőbb bírói fórum több állami szervvel közösen 2017. november 11-én vett részt azon az éves tanácskozáson, amelyen a 2011. novemberében aláírt, a korrupcióval szembeni ellenálló képesség erősítésére vonatkozó együttműködési nyilatkozatban foglaltak teljesülését értékelték.

Tájékoztató a KfvI.35.358/2017/7 számú ügyben, az Art. 109. § (1) bekezdésének 2016. január 1-ji módosítását, csak a 2016. január 1. napját követően indult személyi jövedelem adónembe indult bevallások utólagos ellenőrzése során kell figyelembe venni

A felperesnél az adóhatóság 2015. augusztus 5. napján közölt megbízólevéllel személyi jövedelem adónemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett, melynek eredményeképpen a 2016. január 13-i közlés alapján becsléssel állapították meg a felperes adófizetési kötelezettségét. A felperes keresetében többek között arra hivatkozott, hogy nem volt helye becslés alkalmazásának, mert az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI.

Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.832/2016. számú ügyében hozott döntésről, vagyoni és nem vagyoni kártérítés tárgyában

Az I. rendű felperes motorkerékpár vezetőjeként 2005-ben közlekedési balesetet szenvedett, amely következtében 100 %-os munkaképesség-csökkenés alakult ki nála.

A perben az I. rendű felperes vagyoni és nem vagyoni kárai, édesanyja, a II. rendű felperes vagyoni kárai megtérítésére kérte kötelezni az alperest.

Darák Péter: a munkaügyi bírák hozzájárultak Magyarország munkaügyi kultúrájának emelkedéséhez

Nagyszabású munkaügyi konferenciát rendezett a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete a szervezet 20 évvel ezelőtti alapításának alkalmából. A 2017. december 7-én a Kúria dísztermében megrendezett tanácskozáson a munkaügyi bíráskodás múltjáról, jelenéről és a jövő kihívásairól értekeztek a résztvevők.

A jelen levőket dr. Tálné dr. Molnár Erika, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője köszöntötte. Az Egyesület főtitkára felhívta a figyelmet a szervezet tevékenységére az érdekképviselet és a tudományos munka területén is.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.892/2016. számú ügyről elmaradt munkabér és egyéb tárgyában

A felperes 1991. október 1-jétől állt alkalmazásban az I. rendű alperesnél forgalmi szolgálattevő munkakörben. A munkaviszonya kezdetétől folyamatosan ellátta a belföldi személypénztár kezelői feladatokat is. A 2012. június 14-én kelt munkaszerződés-módosítás szerint a felperes T. állomás létszámában forgalmi szolgálattevő munkakört látott el. A munkaköri leírása tartalmazta, hogy felelősségvállalási nyilatkozat alapján kezeli a személypénztárat, és végzi az azzal kapcsolatos teendőket. 2007. július 1-jétől az I.

Oldalak