Például 04/21/2018
Például 04/21/2018

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.VI.38.026/2017. számú kiskorú gyermek ideiglenes nevelésbe vételével kapcsolatos gyámügyi tárgyú jelentős ügyben

Felperesek megtagadták csecsemő korú gyermekük kötelező védőoltásának beadását. Kötelezettségüknek jogerős ítélet ellenére sem tettek eleget. A végrehajtást az egészségügyi és gyermekvédelmi szervekkel való kapcsolat megszakításával az együttműködés meghiúsításával és a gyermek izolálásával az illetékes hatóságok előli elrejtésével, külföldi tartózkodásra hivatkozással akadályozták.

A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat egymást nem fedő kategóriák, a hamis okirat megdönthető vélelmet jelent arra nézve, hogy hamis adat vagy tény közlésére került sor

Tájékoztató a Kfv.VI.37.616/2017. számú idegenrendészeti tárgyú ügyben.
A bangladesi állampolgár felperes 2014-ben menekültkénti elismerés iránti kérelmet nyújtott be. Előadta, hogy nős családi állapotú, felesége 4 gyermekükkel Bangladesben maradt. A közigazgatási és munkaügyi bíróság – megváltoztatva a hatóság határozatát – a felperest menekültként elismerte.

Ha az elkövető magatartása az állatkínzás törvényi tényállásába illeszkedik, akkor az büntetőjogi, és nem közigazgatási jogi jogsértés.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.314/2017. számú jelentős ügyben 2018. február 7-én hozott határozatáról.
 I. A járásbíróság a terheltet bűnösnek mondta ki állatkínzás bűntettében [2012. évi C. törvény (Btk.) 244. § (2) bekezdés a) pont], s ezért pénzbüntetésre ítélte. A másodfokon eljárt törvényszék a terheltet 6 hónap – végrehajtásában 1 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte, míg egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
II. A terhelt védője felülvizsgálati indítványt nyújtott be elsődlegesen a bűnösség megállapítása miatt.

Korábban kibocsátott sajtóbelépők érvényességéről

A Legfelsőbb Bíróság által korábban, a sajtó képviselői részére kiadott, a Kúria épületébe történő belépésre jogosító igazolványok 2018. március 31-ig érvényesek, újak kiadására nem kerül sor.

Az újságíró szövetségek, illetve a sajtóorgánumok, médiumok által kiállított hivatalos újságírói igazolványokat ez az intézkedés nem érinti, azok felmutatásával a Kúria nyilvános tárgyalásai 2018. április 1-jét követően is látogathatóak. A Kúria Sajtótitkársága továbbra is a korábbiak szerint segíti a média munkáját.

Budapest, 2018. március 22.

Tájékoztató a Pfv.V.20.753/2017/4. számú egyedi ügyben, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésből fakadó követeléssel szembeni beszámítás kizártságáról

Az I. rendű felperes és az alperes közbeszerzési eljárás alapján egy iskolaépület felújítása és bővítése tárgyában kötöttek vállalkozási szerződéseket.

Az I. rendű felperes keresetében a szerződésekből eredő vállalkozói díj- és kártérítési igényei tekintetében kérte az alperes marasztalását, aki a perben beszámítási kifogást és viszontkeresetet is előterjesztett. Az I. rendű felperes a perindítás után a kereseti követeléseit a II. rendű felperesre engedményezte.

Oldalak