Például 02/19/2018
Például 02/19/2018

A Kúria jogos védelem tárgykörében hozott határozatot

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.859/2017. számú jelentős ügyben 2017. november 7-én hozott határozatáról: A javak elleni jogtalan támadást gépjárművel végrehajtó támadót gépjárművel nyomon követni, s a jogtalanul elvett javak visszaadásának kikényszerítése végett utolérni olyan törvényes joggyakorlás, amely védelmi cselekmény, a javak ellen intézett jogtalan támadást elhárító magatartás. Az ebből eredő nem szándékolt súlyosabb következmény kockázatát ez esetben is a jogtalan támadó viseli.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.899/2016. számú ügyről sérelemdíj megfizetése tárgyában

Az alperes 1996. augusztus 1-jétől állt a felperes alkalmazásában sírásó-ravatalozó munkakörben. 2012. januárjában a K-i temetőben az érvényességi idejük lejártát követően kivett urnákat közös sírba temették. Ezt követően hozzátartozók jelentkeztek azzal, hogy bizonyos urnáknál a megváltási idő még nem járt le, és mivel ezen panaszok valósnak bizonyultak, a sírt két alkalommal is meg kellett bontani. A második alkalommal S. Gy. urnáját is megtalálták, amelyet az urnafalba visszahelyeztek. 2015.

Tájékoztató a Kúria döntéséről, helyi népszavazási kérdést hitelesítő döntés hatályában való fenntartása

A Kúria helybenhagyta a Fővárosi Választási Bizottság 41/2017. (XII.14.) FVB számú határozatát, az „Akarja-e Ön, hogy a 2017–2020 között történő budapesti M3-as metróvonal felújításával egyidejűleg valósuljon meg ezen metróvonal valamennyi megállójának teljes értékű akadálymentesítése, az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározottak szerint?” kérdés hitelesítésére vonatkozóan.

Tájékoztató a Kúria Bhar.III.1.288/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

Az intellektuális közokirat-hamisítás azzal valósul meg, hogy a valódi közokiratban a valóságtól eltérő hamis tartalom nyer felvételt, úgy, hogy azt a közokirat kiállítására illetékes hivatalos személy veszi fel. Tulajdonképpen tehát közvetett közokirat-hamisításról van szó, amely a közvetett tettességnek a jóhiszemű hivatalos személy által elkövetett materiális közokirat-hamisítás útján megvalósuló változata.

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.1.186/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A magánvádló magánindítvány-tételi jogának életre keltése jogerős felmentéssel végződött közvádas ügyben, felülvizsgálati eljárásban – amelyben egyébként a törvény értelmében igényjogosultként nem vehetne részt – a törvényben kizárt.

A törvényszék a 2016. április 20. napján kihirdetett ítéletével az I. és II. rendű terheltet az ellenük a Btk. 160. § (1) bekezdésébe ütköző társtettesként elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

Oldalak