Például 12/13/2018
Például 12/13/2018

Bírói Klub a Kúrián

2013. január 15-én hivatalosan megnyitotta kapuit a Bírói Klub a Kúrián.

A hivatalos megnyitás előestéjén tartott ünnepségen Dr. Darák Péter elnök köszöntőjében elmondta: a több hónapos tervező és kivitelező munka eredményeként létrejött Bírói Klub célja, hogy méltó környezetet, közösségi teret biztosítson a bírák és ügyészek szellemi töltekezéséhez, szakmai és baráti kapcsolataik szorosabbra fűzéséhez.

Tájékoztató a Kúria Pvf. VII. 21247/12 számú elvi jelentőségű ügyében hozott határozatáról

A felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős ítéleti rendelkezés a 2008. május 29-én megkötött közjegyzői okiratba foglalt ingatlan fedezettel biztosított, devizában nyilvántartott jelzálog típusú kölcsönszerződés azon rendelkezésének tisztességtelenségét állapította meg, mely szerint a bank a kölcsön törlesztésekor a törlesztendő összeget deviza eladási árfolyamon számolja ki. A másodfokú bíróság álláspontja szerint a deviza eladási árfolyam alkalmazása nem önmagában, hanem amiatt tisztességtelen, mert a bank a kölcsön folyósításakor deviza vételi árfolyamot alkalmazott.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.718/2012.számú elvi jelentőségű ügyében hozott határozatáról

Az I.r. alperes a közte és a felperes között létrejött vállalkozási szerződés alapján építési munkát végzett a felperes tulajdonát képező ingatlanon. Az elkészült mű hibái miatt utóbb a felperes szavatossági igényt érvényesített az I.r. alperessel szemben, keresetét azonban a bíróság a követelés elévülése miatt jogerősen elutasította.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.502/2012/4. elvi jelentőségű ügyében hozott határozatáról

A felperes a felek között 2005. november 25-én létrejött adásvételi szerződés alapján megvásárolta az alperes társasházi lakásingatlanát a közös tulajdonból hozzá tartozó 171/1000 tulajdoni hányaddal együtt. A szerződésben foglaltak szerint az eladó az ingatlant műszakilag és esztétikailag teljes mértékben felújította. A birtokba lépést követően a felperes a lakásban hangszigetelést kívánt készíttetni, a burkolat megbontását követően azonban a falak vizesedését és a padló nedvesedését észlelte.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.343/2012/7. elvi jelentőségű ügyében hozott határozatáról

Az alperes a felek között 2005. szeptember 10-én létrejött adásvételi szerződés alapján értékesítette a tulajdonát képező ingatlan 108/242. tulajdoni hányadát az I.r. felperes, 13/242. hányadát pedig a II.r. felperes részére. A birtokba adást követően 2005. őszén az I.r. felperes észlelte, hogy a lakóház egyik szobájában elhelyezett laminált padló felpúposodott, és talajnedvesedés, penészesedés jelentkezett. Emellett a tető cseréphéjazata néhány helye sérült, a gerendák pedig korhadtak, szúrágta állapotúak.

Oldalak