Például 12/11/2018
Például 12/11/2018

A garázdaság bűncselekményének megvalósulásához szükséges, hogy az elkövetett cselekmény megbotránkoztató vagy riadalomkeltő legyen

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.796/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 13-án hozott határozatáról:
A járásbíróság a 2017. január 12. napján kelt ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki garázdaság vétségében [Btk. 339.§ (1) bekezdés]. Ezért a terheltet 3 évi időtartamra próbára bocsátotta, rendelkezett a bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről.

Kétirányú fellebbezés alapján eljárva a törvényszék mint másodfokú bíróság a 2017. október 2. napján jogerős végzésével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Tájékoztató munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei és egyéb járandóságok tárgyában hozott kúriai döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.574/2017. számú ügy elvi tartalma: a versenytilalmi megállapodás alapvető feltétele, hogy a munkavállalói (és ebbe a vezető állású munkavállaló is beleértendő) kötelezettsége teljesítése fejében a munkáltató ellenértéket fizessen. Az ellenérték a munkavállaló lényeges, joga korlátozásának kompenzálását szolgálja, mivel a megállapodás az új munkaviszony létesítésében gátolja.

Tájékoztató az azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott kúriai döntésről

Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.572/2017. számú ügy elvi tartalma:
I. A sérelemdíj megállapításának feltétele a személyiségi jogsértés (jogellenesség) fennállta és a nem vagyoni sérelem bekövetkezte. A magatartás és a sérelem között okozati összefüggésnek kell fennállnia.

Az új Pp. alkalmazásának tapasztalatairól

„Egy perrend sorsa nemcsak annak betűitől, hanem azok egyéniségétől is függ, kik hivatva vannak annak életet adni, a bíráktól, és hozzá kell tennem, az ügyvédektől is.” – idézte Plósz Sándor korábbi igazságügyi miniszter, az 1911-es polgári perrendtartás tervezete kidolgozójának szavait dr. Orosz Árpád. A Kúria Polgári Kollégiumának helyettes vezetője az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Ellenőrző albizottságának 2018.

Oldalak