Például 06/24/2018
Például 06/24/2018

V4+2 főbíró konferencia – Darák Péter: nyíltan és őszintén kell megvitatnunk az igazságügyi reformokat érintő kérdéseket

A legfelsőbb bírósági szűrőrendszerekről és a pénzmosást, terrorizmusfinanszírozást érintő új európai szabályok tagállami átültetéséről tanácskoztak közép-európai főbírák 2018. április 17-én, Visegrádon. Az ún. visegrádi országokon kívül két délkelet-európai állam bírói delegációja is részt vett a Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia Legfelsőbb Bírósági Elnökei Állandó Konferenciájának 13. Találkozóján.

Tájékoztató a munkaviszony megszüntetés jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről, Mfv.I.10.308/2017

Az alperes személygépkocsi alkatrészek gyártásával foglalkozó gazdasági társaság. A felperes jogviszonyát az alperes felmondással szüntette meg. Ennek indokolása szerint az alperesnél csökkentek a vevői megrendelések, továbbá egyes gyártási folyamatoknak kisebb létszámigényű gépeken való elvégzése miatt átszervezés vált szükségessé. A feladatok ellátását az alperes kevesebb munkavállalói létszámmal oldja meg, a felperes feladatai más munkavállalókhoz kerültek.

Kapcsolatfelvétel a Dominikai Köztársaság Legfelsőbb Bíróságával

Először vette fel a kapcsolatot egymással a Kúria és a Dominikai Köztársaság legfelsőbb bírósági fóruma. A Kúria elnöke hivatalában fogadta Francisco Antonio Ortega Polanco urat, a Dominikai Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának bíráját 2018. április 13-án. A találkozón a főbírókon kívül részt vett Dezső Anita, a Dominikai Köztársaság tiszteletbeli konzuljelöltje is.

A Kúria Teljes Ülésén elhangzott előadás az InfoRádióban

Dr. Pödör Lea “A jogelmélet főnixmadara: a joghézag” címmel tartott előadást a Kúria 2018. évi első Teljes Ülésén. Az előadásról készült hangfelvétel az InfoRádió „Paragrafus” című jogi magazinműsorban hangzott el 2018. április 12-én.
Az adás elérhető az interneten: https://infostart.hu/magazin/paragrafus/adasok/2018/04/12/a-paragrafus-m...

A vállalkozási szerződés záradékában kikötött beruházói fizetési kötelezettséget kiváltó feltételek értelmezése, tájékoztató a a Pfv.V.20.098/2018/10. számú egyedi ügyben

2009. szeptember 2-án az I. rendű alperes mint megrendelő és a felperes mint vállalkozó között vállalkozási szerződés jött létre egy nagy értékű beruházás megvalósítására. A szerződés záradékában a vállalkozó (felperes), a megrendelő (I. rendű alperes) és a beruházó (II. rendű alperes) megállapodtak abban, hogy amennyiben a megrendelő vonatkozásában
a) csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás került jogerős elrendelésre,
b) fizetésképtelenné válik, vagy hitelezői csődegyezséget köt, vagy csődvédelmet kér,

Oldalak