Aktualitások
Áfa adónemben megállapított adókülönbözet megfizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
Áfa adónemben megállapított adókülönbözet megfizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
Tájékoztató a Kfv.I.35.656/2019/10. számú perben hozott határozatról.
Közigazgatási perben a felperes főszabály szerint csak a megelőző közigazgatási eljárásában már értékelt tényekre, körülményekre hivatkozhat. Ezért nem elégséges indoka a kereseti kérelem elutasításának az, hogy a felperes nem hivatkozott új tényállási elemre, nem csatolt új bizonyítékot. ...
Tovább gomb
Áfa adónemben megállapított adókülönbözet megfizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
Hozzátartozó halála miatt indult, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában zajlott perben hozott határozatot a Kúria
Hozzátartozó halála miatt indult, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában zajlott perben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.644/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról.
A felperesek keresetükben hozzátartozójuk halála miatt az alperest nem vagyoni kártérítés megfizetésére kérték kötelezni arra tekintettel, hogy az alperes keretében dolgozó háziorvos 2011. október 10. és 14. között a hozzátartozójuk mellkasi panaszai megfelelő elemzésének és a szükséges teljes körű vizsgálatok elvégzésének elmulasztása miatt nem ismerte fel az elhunyt szívbetegségének súlyosságát, e mulasztása folytán nem utalta sürgősséggel kardiológushoz, ezáltal csökkentve életbe maradási esélyeit. ...
Hozzátartozó halála miatt indult, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában zajlott perben hozott határozatot a Kúria
Bérleti díj iránti perben hozott határozatot a Kúria
Bérleti díj iránti perben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.20.789/2019/5. számú ügyben hozott határozatról.
A felperesi önkormányzat és az alperes között 1995. évben megkötött helyiségbérleti szerződések alapján határozatlan időre szóló bérleti jogviszony jött létre a felperes tulajdonában álló, egymással összefüggő ingatlanokra. ...
Bérleti díj iránti perben hozott határozatot a Kúria
Tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránti perben hozott határozatot a Kúria
Tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránti perben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.21.437/2018/5. számú ügyben hozott határozatról.
Az alperes mobiltelefon-szolgáltatóként 2017. január 20. napja óta használja a per tárgyát képező Lakossági Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és egyedi előfizetői szerződéseket. ...
Tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránti perben hozott határozatot a Kúria
A Kúria biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást
A Kúria biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm. rendelet 26.§-ának hatályon kívül helyezésére tekintettel, a Kúria Ügykezelő Irodája 2020. június 2. napjától a Kúria Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást. ...
A Kúria biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást
A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról
A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról
A Kúria az alábbi idézettel emlékezik meg a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról:
„Országunk ezredéves területének kíméletlen megcsonkítása, testvéreink millióinak fájdalmas elszakítása és minden egyéb tekintetben a kegyetlen békefeltételek égbekiáltó igazságtalansága mélységes gyászba borítják agyongyötört, szegény hazánkat. De nem esünk kétségbe, mert bízva bízunk viharedzett nemzetünk államfenntartó erejében és kultúránk békés fegyvereinek elmaradhatatlan győzelmében. Részt vesz a békés diadal kivívásában nemzeti kultúránk egyik sziklavára: a magyar igazságszolgáltatás is, amely – élén a magyar kir. Kúriával – tántorítatlan törvénytisztelettel és részrehajlatlansággal iparkodik meghódítani a lelkeket.” ...
A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról
Törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot bírált el a Kúria
Törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot bírált el a Kúria
A Kúria a Bt.III.1.525/2019/6-os számú 2020. május 19-én meghozott végzésével, az emberölés bűntette miatt Gy. T. terhelt ellen folyamatban lévő büntetőügyben a legfőbb ügyésznek a Fővárosi Törvényszék – P.T. perújítási ügyében hozott – 28.B.1371/2019/2. számú végzése ellen a törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítványát elutasította. ...
Törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot bírált el a Kúria
Fazakas Sándor: A jog és az erkölcs is egy igazságosabb világ megvalósítását célozza
Fazakas Sándor: A jog és az erkölcs is egy igazságosabb világ megvalósítását célozza
Szakmai párbeszéd indult az erkölcs és a jog viszonyáról – hangsúlyozta a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi tanára az InfoRádióban. Dr. Fazakas Sándor a Paragrafus című jogi szakműsorban 2020. május 28-án arról beszélt, hogy kötetet jelentetett meg a Kúria a tavaly megrendezett Erkölcs és jog című konferenciáról. ...
Fazakas Sándor: A jog és az erkölcs is egy igazságosabb világ megvalósítását célozza
A jól, kiszámíthatóan működő igazságszolgáltatás a társadalmi béke egyik sarokköve
A jól, kiszámíthatóan működő igazságszolgáltatás a társadalmi béke egyik sarokköve
„A jól, kiszámíthatóan működő igazságszolgáltatás a társadalmi béke egyik sarokköve, és hatással van a gazdasági növekedésre is” – írja dr. Osztovits András a Magyar Nemzetben megjelent „Digitalizáció a bíróságok életében” című jegyzetében. ...
A jól, kiszámíthatóan működő igazságszolgáltatás a társadalmi béke egyik sarokköve
Lezajlott átszervezés és a munkakör megszűnésére való indoklással, munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
Lezajlott átszervezés és a munkakör megszűnésére való indoklással, munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.266/2019. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma: a felmondás, mint egyoldalú írásbeli jognyilatkozat közöltnek minősül, ha az irat átadása annak tartalma megismerését biztosító módon történik. ...
Lezajlott átszervezés és a munkakör megszűnésére való indoklással, munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓ, KÖZLEMÉNYEK, MÉDIAKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓK, ELÉRHETŐSÉGEKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK