Böszörményiné dr. Kovács Katalin

Nyomtatóbarát változat

a Kúria elnökhelyettese

Böszörményiné dr. Kovács Katalin


Tanulmányok:

1987  Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar - jogi egyetemi diploma „cum laude” minősítéssel

2003 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézete - európai szakjogász diploma

Igazságügyi tevékenység:

1987  Pesti Központi Kerületi Bíróság - fogalmazó
1993  Pesti Központi Kerületi Bíróság vagyonjogi csoportja - bíró
1999  Fővárosi Bíróság Polgári Kollégiuma - bíró
2003  Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma - bíró
2010  Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma - bíró
2017  Kúria Polgári Kollégiuma - megbízott tanácselnök
2018  Kúria Polgári Kollégiuma - tanácselnök
2020  Kúria Polgári Kollégiuma - igazgatási feladatokkal megbízott tanácselnök
2020. július 1-től Kúria elnökhelyettese

Szakmai tevékenység:

2015 óta a Kúria Elnöke által a „Civil szervezetek nyilvántartásának bírói gyakorlata” vizsgálatára felállított tanácskozás résztvevője.

Az Országos Bírósági Hivatal megbízásából „Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések” elnevezésű projektben a „Személyiségi jogok” elektronikus e-learning tananyag, az E-Kódex Pp. Projekt keretében a XXXVIII. fejezetben szabályozott, egyes személyiségi jogok érvényesítése iránt indított perek e-learning szövegének lektorálása.

2003-tól 2017-ig a Jogi Szakvizsgabizottság tagja polgári jog, polgári eljárásjog és európai jog tárgyakból.

2018-tól a Kúria Elnöke által az új Pp. hatályba lépésével a felülvizsgálati kérelmek befogadására vonatkozó gyakorlat figyelemmel kísérésére létrehozott tanácsjegyzői értekezlet vezetése.

A Kúria Elnöke által felállított új Ptk. Jogegységi Csoport tagja.

A Magyar Igazságügyi Akadémián és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásán a közérdekű adatok kiadása iránt indított perek gyakorlata, személyiségi jogi jogsértés és az állam jogalkotással okozott kárért fennálló felelőssége tárgyában előadások tartása.

Különböző nemzetközi delegációk számára tájékoztatás nyújtása a gyűlöletbeszéd és a civil szervezetek hazai jogi szabályozásáról.

A gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos bírói eljárásokat elemző, a joggal való visszaélés tilalmának ítélkezési gyakorlatát vizsgáló, a közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos pereket vizsgáló, a „Jogági határvonalak az egyéni és közösségi igény érvényesítése terén - a magánélet védelme” elnevezésű, a keresetlevél visszautasítására vezető okokat vizsgáló, és a gyógyulási (túlélési) esély csökkenésével (elvesztésével) kapcsolatos ítélkezési gyakorlattal foglalkozó joggyakorlat-elemző csoportok munkájában részvétel.

Rendszeres közreműködés jogszabálytervezetek, kollégiumi ülések és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása anyagainak véleményezésében.

Publikációk:

2017   Dr. Varga István, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári eljárásjogi tanszékének vezetője felkérésére a HVG kiadásában megjelenő „A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I.-II.” kötet új Pp. XXXVIII. fejezetében szabályozott „Egyes személyiségi jogok érvényesítése iránt indított perek” magyarázata

2017   az „Ad astra per aspera” című, Dr. Solt Pál 80. születésnapja alkalmából megjelent ünnepi kötetben „A közszereplők személyiségvédelmének egyes kérdései” cím alatt tanulmány

Oktatási tevékenység:

2019-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézet kártérítési jogi szakjogász képzésének szakfelelőse és több tárgyból előadója

2019-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézet közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász képzésének előadója