Dr. Darák Péter

Nyomtatóbarát változat

a Kúria elnöke

dr. Darák Péter

 

Iskolák:

1977-1981 Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg
1982-1987 Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
2004-2007 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája

Munkahelyek:

1987 Zalaegerszegi Városi Ügyészség - fogalmazó
1990 Zalaegerszegi Városi Ügyészség - ügyész (polgári és általános felügyeleti)
1991 Zalaegerszegi Városi Bíróság - bíró (közigazgatási és polgári)
1997 Zalaegerszegi Városi Bíróság - csoportvezető bíró (közigazgatási)
1999 Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma - berendelt bíró
2000 Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma - legfelsőbb bírósági bíró
2002 Igazságügyi Minisztérium Polgári Jogi Főosztálya - berendelt bíró
2003 Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma - legfelsőbb bírósági bíró
2012. január 1-jétől a Kúria elnöke

Szakmai megbízatások:

2001-től az új Polgári Törvénykönyv Személyek Kodifikációs Munkabizottságának tagja
2002-2012 között a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke
2003-2014 között a Legfelsőbb Bíróság delegált képviselője majd elnökségi tagja az Európai Környezetvédelmi Bírák Fórumának (EUFJE)
2003-2012 között a Magyar Jogász Egylet Közjogi és Közigazgatási Szakosztályának elnöke
2004-2012 között a Deák Ferenc Díj Testület titkára
2009-től Záróvizsga bizottsági elnök az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán és a Széchenyi István Egyetemen
2009-től szerkesztőbizottsági tagja az Új Magyar Közigazgatás majd a Jog-Állam-Politika című folyóiratnak, 2016-2018 között az Eljárásjogi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke
2014-2016 között az Európai Jog Nemzetközi Szövetsége (FIDE) és a Magyar Tagozat elnöke
2010-től tagja az Adójogi Bírák Nemzetközi Szervezetének, 2018-2019 között az Igazgatótanács (Board of Directors) tagja

Rendszeres oktatási tevékenység:

1999-től az Országos Igazságügyi Tanács Hivatala által szervezett bírói továbbképzéseken
2000-től 2004-ig a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Kara Távoktatási és Posztgraduális képzésében
2001-től a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának ingatlan-forgalmazói szakjogászi képzésének vezetője
2005-tól tanársegéd, majd adjunktus az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszékén, előadó az ELTE ÁJK Doktori Iskolájában, 2010-ben előadó a Széchenyi István Szakkollégiumban

Nyelvismeret:

angol (C típusú középfokú),
német (C típusú felsőfokú, jogi szaknyelvvel bővített)

Kitüntetések:

2010-ben a PPKE JÁK Jubileumi Emléklapját vehette át magas színvonalú oktatói és szakfelelősi tevékenységéért.
2017-ben a „Nagy Arany Érdemrend Szalaggal az Osztrák Köztársaság Szolgálatáért” kitüntetésben részesült.

Könyvek:

Szerzői munkássága felöleli az alkotmányjog, a közigazgatási jog, a közigazgatási eljárásjog és a közigazgatási bíráskodás, az ingatlanjog és a pénzügyi jog területeit. Társszerzője több kézikönyvnek, (Alkotmány a gyakorlatban, HVG-ORAC, 2004; Gyakorló jogászként az Európai Unióban, HVG-ORAC, 2004; a KET magyarázata, UNIÓ, 2005), tankönyvnek (Pénzügyi jog, Osiris Kiadó, 2007. és 2012. évi kiadások), továbbá számos hazai és külföldi tanulmány- illetve konferenciakötetnek (az „Adózás Európában” nemzetközi adókonferenciák előadásaiból készült tanulmányok; A magyar jog fejlődésének fél évezrede, NKE, 2014; Hungarian Public Administration and Administrative Law, Schenk Verlag, Passau, 2014; Beschleunigung von Zivil- und Strafverfahren, Manzsche Verlag, Wien, 2014; La Fiscalitá ambientale in Europa e per l'Europa, Cacucci Editore, 2016; Harminckét lap, amely megrengette a világot : Százéves a hozzáadottérték-adó rendszere, Soproni Egyetem Kiadó, 2019).

Tudományos cikkek:

A kilencvenes évek elejétől számos cikket publikált tekintélyes hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban, elsősorban a közigazgatási jog (pl. Versenyjogi szilánkok, In: Magyar Jog, 1990/11; Gondolatok az építésügyi bírságról, In: Magyar Közigazgatás, 1999/11;), a közigazgatási eljárásjog és a közigazgatási bíráskodás (pl. A közigazgatási eljárás új szabályairól, In: Ügyvédek Lapja, 2005/3), továbbá a pénzügyi jog területén (pl. Befolyásolja-e az általános forgalmi adó alapját az árengedmény? In: Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat, 2002/6). Szerzői tevékenységét a Kúria elnökévé történt megválasztását követően is folytatta, számos cikke jelent meg jogelméleti (pl. Társadalmi problémák – Jogi megoldások, In:  Lábady Tamás ünnepi kötet, Pázmány Press, 2014; Ígéret és szertartás, In: Belovics Ervin ünnepi kötet, OKRI, 2017), alkotmányjogi (pl. Terrorism and Rule of Law, In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016, Eleven International Publishing, 2017; The changing concept of property - Trends and novelties, Costs of Democracy, Gondolat, 2016), továbbá közigazgatási eljárásjogi (pl. A közigazgatási bíráskodás jövőbeni irányai, In: Új Magyar Közigazgatás, 2015/4; Judicial Experiences – EU Procedural Law Aspects, In: Pro Publico Bono, Budapest, 2017), pénzügyi jogi területeken (pl. The Uniform Application of Tax Law in Hungary, In: Bulletin for International Taxation, 2019/8).
A fenti felsorolások nem teljeskörűek, a teljes publikációs lista az alábbi weboldalon érhető el: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019511.

Szakmai előadások:

Hosszú idő óta rendszeres előadója hazai és külföldi konferenciáknak. Számos alkalommal adott elő a Magyar Jogászegylet Vándorgyűlésein (2012, 2014, 2016, 2018) és megyei jogásznapjain, a Gazdasági Versenyhivatal konferenciáin (2003, 2004), a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének rendezvényein, továbbá egyetemek által szervezett konferenciákon. Pénzügyi jogászként rendszeres előadója az „Adózás Európában” nemzetközi adókonferenciáknak és a Soproni Pénzügyi Napoknak. A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által évente megrendezett „Jogi Beszélgetések” rendszeres előadója.
Külföldi előadásai közül kiemelendők a Német Bírói Akadémián (Wustrau, 2001 és 2011), a Giesseni Közigazgatási Bíróságon (2006) és a Drezdai Szociális Bíróságon (2009), továbbá a Heidelbergi Egyetemen (2015, 2016, 2019) tartott előadásai. 2012-ben, hivatalba lépését követően Magyarország új Alaptörvényéről tartott előadást Potsdamban, illetve Münchenben, a bajor igazságügyi minisztérium által szervezett konferencián. 2013-ban Bécsben, az Osztrák Legfelsőbb Bíróság által szervezett polgári és büntető eljárásjogi konferencián adott elő. Több alkalommal adott elő az Adójogi Bírák Nemzetközi Szervezetének konferenciáin (2014, 2019).

További információk:

www.darak.hu