Dr. Darák Péter

Nyomtatóbarát változat

a Kúria elnöke

dr. Darák Péter

 

Végzettség

1977-1981 Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
1982-1987 Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs, jogász
2004-2007 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája, Pécs, doktori fokozat 

Nyelvismeret

angol középfokú C típusú állami nyelvvizsga
német felsőfokú C típusú, jogi szaknyelvvel bővített állami nyelvvizsga

Munkahelyek, beosztások

1987 Zalaegerszegi Városi Ügyészség, Zalaegerszeg, fogalmazó
1990 Zalaegerszegi Városi Ügyészség, Zalaegerszeg, ügyész (polgári és általános felügyeleti)
1991 Zalaegerszegi Városi Bíróság, Zalaegerszeg, bíró (közigazgatási és polgári)
1997 Zalaegerszegi Városi Bíróság, Zalaegerszeg, csoportvezető bíró (közigazgatási)
1999 Legfelsőbb Bíróság, Budapest, Közigazgatási Kollégium, beosztott bíró
2000 Legfelsőbb Bíróság, Budapest, Közigazgatási Kollégium, legfelsőbb bírósági bíró
2002 Igazságügyi Minisztérium, Budapest, Polgári Jogi Főosztály, beosztott bíró
2003 Legfelsőbb Bíróság, Budapest, Közigazgatási Kollégium, legfelsőbb bírósági bíró
2012. január 1-jétől Kúria, Budapest, elnök 

Szakmai megbízatások

2001-től, új Polgári Törvénykönyv Személyek Kodifikációs Munkabizottságának tagja
2002-2012, Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének elnöke
2003-2014, Európai Környezetvédelmi Bírák Fórumának (EUFJE) Legfelsőbb Bíróság által delegált képviselője, majd elnökségi tagja
2003-2012, Magyar Jogász Egylet Közjogi és Közigazgatási Szakosztályának elnöke
2004-2012, Deák Ferenc Díj Testület titkára
2009-től, ELTE Állam-és Jogtudományi Karán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán és a Széchenyi István Egyetemen záróvizsga bizottsági elnök
2009-től, Új Magyar Közigazgatás, Jog-Állam-Politika folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2016-2018, Eljárásjogi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke
2014-2016, Európai Jog Nemzetközi Szövetsége(FIDE) és a Magyar Tagozat elnöke
2010-től, Adójogi Bírák Nemzetközi Szervezetének tagja,
2018-2019, Adójogi Bírák Nemzetközi Szervezete Igazgatótanácsának (Board of Directors) tagja 

Oktatási tevékenység

1999-től: Országos Igazságügyi Tanács Hivatala, majd Országos Bírósági Hivatal által szervezett bírói továbbképzés
2000-2004: Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Kara Távoktatási és Posztgraduális képzés
2001-től: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar ingatlan-forgalmazói szakjogászi képzésének vezetője
2005-től: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék és Doktori Iskola (tanársegéd, majd adjunktus)
2010-től: Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István Szakkollégium

Díjak, kitüntetések

2010: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar jubileumi emléklap
2017: „Nagy Arany Érdemrend Szalaggal az Osztrák Köztársaság Szolgálatáért” kitüntetés

Publikációs tevékenység

Könyvek (társszerző)

Alkotmány a gyakorlatban, HVG-ORAC, 2004
Gyakorló jogászként az Európai Unióban, HVG-ORAC, 2004
A KET magyarázata, UNIÓ, 2005
Pénzügyi jog, Osiris Kiadó, 2007,2012
„Adózás Európában” nemzetközi adókonferenciák előadásaiból készült tanulmányok
A magyar jog fejlődésének fél évezrede, NKE, 2014
Hungarian Public Administration and Administrative Law, Schenk Verlag, Passau, 2014; Beschleunigung von Zivil- und Strafverfahren, Manzsche Verlag, Wien, 2014
La Fiscalitá ambientale in Europa e per l'Europa, Cacucci Editore, 2016
Harminckét lap, amely megrengette a világot: Százéves a hozzáadottérték-adó rendszere, Soproni Egyetem Kiadó, 2019

Tudományos cikkek

Versenyjogi szilánkok, In: Magyar Jog, 1990/11
Gondolatok az építésügyi bírságról, In: Magyar Közigazgatás, 1999/11
A közigazgatási eljárás új szabályairól, In: Ügyvédek Lapja, 2005/3
Befolyásolja-e az általános forgalmi adó alapját az árengedmény? In: Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat, 2002/6
Társadalmi problémák – Jogi megoldások, In: Lábady Tamás ünnepi kötet, Pázmány Press, 2014
Ígéret és szertartás, In: Belovics Ervin ünnepi kötet, OKRI, 2017
Terrorism and Rule of Law, In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016, Eleven International Publishing, 2017
The changing concept of property - Trends and novelties, Costs of Democracy, Gondolat, 2016
A közigazgatási bíráskodás jövőbeni irányai, In: Új Magyar Közigazgatás, 2015/4
Judicial Experiences – EU Procedural Law Aspects, In: Pro Publico Bono, Budapest, 2017
The Uniform Application of Tax Law in Hungary, In: Bulletin for International Taxation, 2019/8
Teljes publikációs lista

Szakmai előadások

2012, 2014, 2016, 2018, Magyar Jogászegylet Vándorgyűlés és megyei jogásznap
2003-2004, Gazdasági Versenyhivatal konferencia
Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének rendezvényei
egyetemek által szervezett konferenciák
„Adózás Európában” nemzetközi adókonferenciák
Soproni Pénzügyi Napok
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által évente megrendezett „Jogi Beszélgetések”
2001, 2011, Német Bírói Akadémia
2006, Giesseni Közigazgatási Bíróság
2009, Drezdai Szociális Bíróság
2012, bajor igazságügyi minisztérium által szervezett konferenciák (Potsdam, München)
2013-ban Osztrák Legfelsőbb Bíróság által szervezett polgári és büntető eljárásjogi konferencia (Bécs)
2014, 2019, Adójogi Bírák Nemzetközi Szervezetének konferenciája
2015, 2016, 2019, Heidelbergi Egyetem

További információk

www.darak.hu