Dr. Erőss Monika

Nyomtatóbarát változat

a Kúria főtitkára

Dr. Erőss Monika

Erőss Monika 1982-ben szerzett diplomát „summa cum laude” minősítéssel az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán.

1982. június 1. napjától fogalmazó a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. 1984-ben bírói szakvizsgát tett jeles eredménnyel.

Bírói szolgálatát 1984. november 1-jén kezdte meg a Pesti Központi Kerületi Bíróság Vagyonjogi Csoportjában, ahol vegyes kötelmi, kártérítési, tulajdonjogi és öröklési pereket tárgyalt.  

1988. december 1. napjától kirendeléssel került a Fővárosi Bíróságra, az akkor szerveződő Cégbíróságra. 1989. január 1-jétől fővárosi bírósági bírói kinevezést kapott.

1990. február 1. napjától a Fővárosi Bíróság Polgári Kollégiumának tagja, öröklési és dologi jogi pereket tárgyaló másodfokú tanácsokban előadó bíró.

1999. november 1. napjától 2011. december 31. napjáig a Polgári Kollégium vezetője mellé beosztott elnöki bíróként bírósági igazgatási tevékenységet végzett, emellett perenkívüli, nyilvántartási ügyeket is intézett. 2002. január 1. napjától tanácselnök. 2009. április 1-jétől megbízással, 2011-től pedig kinevezéssel vezette a Fővárosi Bíróság Nyilvántartási Perenkívüli Csoportját. Ítélkezési tevékenysége időszakos vizsgálatán 2000-ben és 2006-ban kiválóan alkalmas minősítést kapott.

Közreműködött polgári jogi és polgári eljárásjogi tárgyú, valamint a civil szervezetek érintő jogszabálytervezetek véleményezésében, esetenként közvetlen közigazgatási- és igazságügyi minisztériumi felkérés alapján.  Instruktor bíróként részt vállalt a fogalmazó- és titkárképzésben valamint az igazságügyi alkalmazottak ügyviteli oktatásában. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, 2012-től pedig az Országos Bírósági Hivatal elnökének megbízásából egyes bírósági eljárások elektronizálását célzó uniós forrásokból megvalósuló projektekben a megrendelői oldalon szakmai közreműködőként jár el.

2012. január 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig a Kúrián beosztott bíróként - címzetes táblabíróként - dolgozott, 2013. szeptember 1. napjától a Kúria Polgári Kollégiumában kúriai bíró. A Kúrián bírói feladatai mellett, megbízás alapján igazgatási feladatokat is ellát, 2012. július 15. napjától a Kúria főtitkára.

Polgári eljárásjog tantárgyból a jogi szakvizsga-bizottság vizsgáztatója. Tagja a fogalmazói versenyvizsga-bizottságnak, 2011. december 31. napjáig a Fővárosi Bíróság, 2012. októberétől pedig a Kúria Ügyviteli Vizsgabizottságának elnöke.