Dr. Kalas Tibor

Nyomtatóbarát változat

a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium vezetője

Kalas Tibor

Dr. Kalas Tibor 1964-ben született Miskolcon. Általános iskolai tanulmányait ebben a városban, a gimnáziumi tanulmányokat pedig Budapesten, a Jedlik Ányos Gimnáziumban folytatta. 1982-ben érettségizett és még ez évben felvételt nyert a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karára. Itt a tanulmányait egy év sorkatonai szolgálat letöltését követően 1983-ban kezdte. Az 1987-ben megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián dolgozatával első helyezést nyert.

1988. februárjában szerzett diplomát „summa cum laude” minősítéssel.

Első munkahelye a Miskolci 3. számú Ügyvédi Munkaközösség volt, ahol mint ügyvédjelölt dolgozott. 1988-ban az ügyvédjelöltek országos perbeszéd versenyén második helyezést ért el.

Jogi szakvizsgáját 1990-ben tette le, majd rövid ideig ügyvédként dolgozott a Szikszói Ügyvédi Munkaközösségben. 1990. decemberében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságra bírósági titkárként nyert felvételt. 1991. június 1. napjával nevezték ki bíróvá a Miskolci Városi Bíróságra. Döntően közigazgatási ügyeket tárgyalt, kisebb részben kapcsolódó tárgyú polgári perek intézése is a feladatát képezte.

1999. februárjától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon kirendeléssel tárgyalt közigazgatási pereket, megyei bírósági bírói beosztására 2000. márciusában került sor.

1999. májusában az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a részére „címzetes megyei bírósági bíró” címet adományozott .

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2005. április 1. napjától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Polgári-Közigazgatási Kollégiuma vezetőjévé nevezte ki.

2010. március 1 napjától a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának bírája, a Kfv.II. tanácsban ítélkezett.

A Kúria Elnöke 2012.április 1. napjától a Közigazgatási - Munkaügyi Kollégium vonatkozásában a kollégiumvezető igazgatási jogköreivel bízta meg, s ezen időponttól - szintén megbízás alapján - vezette a Kúria Önkormányzati Tanácsát.

A Kúria Elnöke 2012. július 5. napjától a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium vezetőjének nevezte ki.

Rendszeresen jelennek meg cikkei, tanulmányai szakmai folyóiratokban, illetve több egyetemi jegyzetnek és tankönyvnek valamint kommentárnak szerzője és társszerzője.

Részt vett a fogalmazóképzésben mint közigazgatási-alkotmányjogi tantárgyi előadó, illetve korábban a Miskolci Egyetemen közigazgatási jogból szemináriumot vezetett. Jelenleg közigazgatási jogból és alkotmányjogból nappali tagozaton tart tantárgyi előadásokat.

2002-től vizsgáztatóként részt vesz a Jogi Szakvizsga Bizottság munkájában. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács javaslatára 2006. május 1. napjától az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagja.

2007. november 15. napjától kezdődően a Fogalmazói Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagja.

2011. áprilisában a Legfelsőbb Bíróság Elnöke a Másodfokú Szolgálati Bíróság bírájának nevezte ki.