Dr. Kónya István

Nyomtatóbarát változat

a Kúria elnökhelyettese

Kónya István

Személyes adatok:
Születési dátum Budapest, 1954. február 20.
E-mail konyai@kuria.birosag.hu

Tanulmányok:
Dátum 1972.
Oktatási intézmény Vörösmarty Gimnázium, Budapest
Végzettség szintje érettségi, német nyelvi tagozat

Dátum 1979. III. 3.
Oktatási intézmény Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar
Végzettség szintje jogi egyetemi diploma, „cum laude” minősítéssel

Dátum 1981. V..
Végzettség szintje bírói - ügyészi szakvizsga

Igazságügyi tevékenység:
Budapesti Katonai Bíróság 1979. I. 1-től 1979. XI. 30-ig fogalmazó,
Legfelsőbb Bíróság 1979. XII. 1-től 1981. VI. 30-ig fogalmazó,
Szegedi Katonai Bíróság 1981. VII. 1-től 1991. XI. 30-ig ítélőbíró,
Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégium
1991. XII. 1-től 1991. XII. 31-ig legfelsőbb bírósági bíró
2000. II. 1-től tanácselnök
Büntető Kollégium 2002. II. 1-től kollégiumvezető

Kúria 2012. VIII. 1-től elnökhelyettes

Egyéb tisztségek, megbízatások:
1989 tavaszától 1991 márciusáig a Minisztertanács 3063/1989. számú határozatával megalakított – a koncepciós pereket vizsgáló – jogász-történész bizottság jogász albizottságának tagja,
1993-tól 2004-ig a Fegyelmi Bíróság tagja,
1998. január 1-től folyamatosan a Bírósági Határozatok Szerkesztő Bizottságának tagja,
1997-től a Jogi Szakvizsgabizottság tagja,
1997-től 2010-ig a Szegedi József Attila Tudományegyeteme Jogi Karán záróvizsga elnök,
2001-ben a Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztálya és az Igazságügyi Minisztérium által a Nemzetközi Büntető Bíróság Statútumának magyar megerősítésére vonatkozó kormányjavaslat tervezetének előkészítésére létrehozott munkabizottság tagja.,
a JogOk (jogászoktatás) című folyóirat Szerkesztő Bizottságának tagja,
2004-től a Rendőrtiszti Főiskola Társadalmi Tanácsának tagja,
IM Büntetőjogi Kodifikációs Bizottság tagja 2005. június 13-tól 2007 tavaszáig,
a Bűnügyi Szemle Szerkesztő Bizottságának tagja,
a Magyar Büntetőjogi Társaság alapító és elnökségi tagja,
a Bírói Egyesület Kúriai Szervezetének vezetőségi tagja,
2012. január 1. napjától kúriai tanácsos, igazgatási teendők ellátásával megbízva.

Nyelvismeret:
német nyelvtagozati érettségi,
alapfokú angol

Vezetői engedély:
1979. szeptember "B" kategória

Jogirodalom:
Társszerzője a következő törvénymagyarázatoknak, illetve gyűjteményeknek:
Magyar Büntetőjog Kommentár a gyakorlat számára (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.)
Büntetőeljárás jog Kommentár a gyakorlat számára (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2001.)
Büntető Elvi Határozatok 1973-1996. (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 1997.)
Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007. (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2008.)

Publikációk:
A Magyar Királyi Kúriáról (Bírák Lapja, 1994. 3-4. szám)
Gondolatok egy állásfoglalás születéséről (Magyar Jog, 1995/12.)
A döntvényjog alakulása (Magyar Jog 1997/5.)
Amit a semmisségi törvények nem oldottak meg (Büntetőjogi Tanulmányok III. Kairosz Kiadó Budapest, 2002.)
Gondolatok a büntetőjogi szankciók rendezéséről (Büntetőjogi Kodifikáció 2002. 3. szám HVG-ORAC Budapest)
A Btk. változásai, avagy a Btk. elmúlt évtizede (Magyar Jog 2010. szeptember)
A három csapás bírói szemmel (Magyar Jog 2011. március)
Amit a semmisségi törvények még mindig nem oldottak meg (Büntetőjogi Tanulmányok 2010. november XI. kötet, kiadta az MTA Veszprémi Területi Bizottsága)

Előadások:
Jelenségek az európai szervezett bűnözésben (Budapest, 1997. június 10. konferencia)
Törvényi változások a nemi erkölcs elleni bűncselekmények körében (XI. Jogász Vándorgyűlés Gyula, 1998.)
A büntetőjogi szankciórendszer továbbfejlődésének elvi és gyakorlati kérdései (XII. Jogász Vándorgyűlés Budapest, 1998. október 16.)
A pénzmosás törvényi szabályozása és gyakorlati kérdései (1999. május 7. Dobogókő, Országos Közjegyzői Kamara által rendezett szakmai továbbképzés)
A büntetőjogi szankciórendszer reformja (VI Magyar Jogászgyűlés 2002. június 7., Balatonfüred)
A büntetőjog kodifikációja elé (V. Sóstói Jogásznapok, 2002. szeptember 14.)
Az új büntetőeljárási törvény alkalmazásának első tapasztalatai (XX. Jogász Vándorgyűlés Pécs, 2003. október 10. korreferátum)
A Legfelsőbb Bíróság tevékenységének megváltozott arculata, a jogegységi eljárás sajátosságai (Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezetének tanácskozása Szeged, 2002. november 12.)
A pótmagánvád értelmezésével kapcsolatos kérdések, különös tekintettel az állam sértetti helyzetére (Büntető kollégiumok vezetőinek országos tanácskozása, Balatonöszöd, 2004. április 6.)
Az emberkereskedelem szabályozásának az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó értékelése és felmerült gyakorlati problémái (ION Nemzetközi Migrációs Szervezet által rendezett konferencián 2004. április 23.)
A Legfelsőbb Bíróság elvi irányító szerepe a büntetőeljárás megváltozott keretei között (Magyar Jogász Egylet Pest Megyei Szervezetének dobogókői tanácskozása, 2004. április 23.)
A büntető törvénykönyv általános része tervezetének néhány problémája, különös tekintettel a szankciórendszer reformjára (Sóstói Jogász Napok, 2007. szeptember 14.)
A jogos védelem új szabályozása, a Btk. novelláris módosítása (Bűnügyi Védők konferenciája 2009. június 18.)
Jog és korrupció (Magyar Jogász Egylet Hajdú-Bihar Megyei Szervezete által rendezett konferencia, 2011. április 15.)
A genfi egyezmények alkalmazása és a sortüzes ügyek tapasztalatai (Vétkesek és áldozatok a XIX. és XXI. század hazai és nemzetközi konfliktusaiban c. tudományos konferencia, 2011. április 21.)
Precedensjog a magyar büntetőjogban (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Kar, 2012. április 18.)
A Btk. tervezet egyes intézményei és előírásai bírói szemmel (a Magyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Büntetőjogi Társaság közös tudományos ülése az új Btk. tervezetéről, 2012. május 11.)