A Kúria Elnöke pályázatot hirdet az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak, valamint a közszolgálati egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására

Nyomtatóbarát változat

Pályázatot nyújthat be, aki doktoranduszként nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban áll. Pályázatot nyújthat be az is, aki magyarországi jogtudományi iskola doktoranduszaként már abszolutóriumot szerzett, de még fokozatszerzés előtt áll. Nem akadálya a pályázat benyújtásának a korábbi gyakornoki programban való részvétel.

A pályázati anyaghoz csatolni kell:
- a hallgatói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, illetve az abszolutórium megszerzését igazoló indexbejegyzés másolatát,
- szakmai önéletrajzot,
- publikációs jegyzéket,
- motivációs levelet,
- a kutatási téma rövid leírását,
- a doktori iskola (témavezető) írásbeli véleményét.

A pályázatokat 2017. február 20. napjáig lehet benyújtani a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára (személyesen: 1055 Budapest, Markó utca 27., I/151. szoba; postán: 1363 Budapest, Pf. 35.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.     

A gyakornoki rendszerrel kapcsolatos bővebb információ a Kúria honlapján megtekinthető.