NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - nyílt vagyonhasznosítási pályázathoz - A Kúria egyes, válogatott, szerkesztett döntéseit, jogegységi iránymutatásokat és egyéb anyagokat tartalmazó havi folyóirat (a továbbiakban: BH) kiadására

Nyomtatóbarát változat

Tárgy:

A Kúria egyes, válogatott, szerkesztett döntéseit, jogegységi iránymutatásokat és egyéb anyagokat tartalmazó havi folyóirat (a továbbiakban: BH) kiadása, valamint a BH-ban közlésre kerülő anyagok elektronikus jogi adatbázisba foglalás útján történő felhasználása

1. A Kúria (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 16.) ezúton tesz közzé ajánlati felhívást (Pályázatot) ajánlattételre az ajánlati felhívásban részletezett feltételek mellett a BH folyóirat kiadásának, valamint a BH-ban közlésre kerülő anyagok elektronikus jogi adatbázisba foglalás útján történő, az alábbiakban körülírt felhasználásának az engedélyezése tárgyában kiírt nyílt pályázati eljárásban.

2. Az eljárás formája – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) kormányrendelet alapján lefolytatásra kerülő – nyílt pályázat. Minden – jelen felhívásban megjelölt feltételeknek megfelelő – jogi személy benyújthat ajánlatot.

3. Az ajánlati felhívás nem minősül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárásnak. A pályázati eljárásban a Kbt. előírásait nem kell alkalmazni. Az ajánlati felhívás a mai naptól az alábbi mellékletben elérhető. Az írásbeli ajánlatot az ajánlati felhívás Kúria honlapján történő közzétételétől számított 30. nap déli 12 órájáig a Pályázat lebonyolítójánál (Szecskay Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Kossuth tér 16/17, III. emelet) lehet zárt borítékban, személyesen vagy postai úton benyújtani.

Budapest, 2016. július 21.                                                                             Dr. Darák Péter