2/2018. számú büntető elvi döntés

Nyomtatóbarát változat

Éjjel elkövetett személy elleni jogtalan támadással szemben akkor is szükséges és korlátlan a védekezés szabadsága, ha a tettlegességet megvalósító jogtalan támadás olyan személyek ellen irányul, akik lakásnak nem minősülő helyiségben tartózkodnak, s a támadó 01 óra 40 perckor ebbe a – műkincsek elhelyezésére szolgáló – helyiségbe próbál erőszakkal behatolni, majd ennek érdekében az ott jogszerűen tartózkodókat megütni [Btk. 22.§ (1) bek., (2) bek. a) pont aa) alpont].

[1] Az ügyészség a 2016. július 22. napján kelt és a bíróságra 2016. július 29. napján érkezett vádiratában az I. r. és a II. r. vádlottal szemben a Btk. 164. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés szerint minősülő súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt mint társtettesek ellen emelt vádat. A tárgyaláson jelen lévő ügyész a vádirati tényállást és minősítést változatlanul fenntartotta.

[2] A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján az alábbi tényállást állapította meg:

[3] A vádlottak 2016. március 20. napján B. Sz. utcai helyiségben tartózkodtak, ahol több értékes műkincsre vigyáztak, amikor hajnal 01 óra 40 perc körüli időben az erősen ittas állapotban lévő K. L. rugdosni kezdte a helyiség ajtaját. K. L.-t az ajtó kinyitását követően – aki ekkor megpróbált a helyiségbe bemenni – kérdőre vonták, ekkor először az I. r. vádlott felé ütött, aki védekezésképpen egy alkalommal ököllel arcon ütötte. Majd a II. r. vádlott felé próbált ütni, aki úgy védekezett, hogy söprő mozdulattal kirúgta K. L. egyik lábát, majd az I. r. vádlott kirúgta a másik lábát, aki a földre rogyott. Ezt követően az I. és II. r. vádlottak értesítették a rendőrséget, hogy betörőt fogtak.

[4] A Btk. 21. § (1) bekezdése alapján nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges. A Btk. 22. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult volna, ha azt személy ellen és éjjel követik el.

[5] A 4/2013. BJE határozat szerint a 22. § (2) bekezdésében említett elkövetési idő alatti vagy elkövetési módok megvalósításával kifejtett jogtalan személy elleni támadást – arra való tekintet nélkül, hogy az ténylegesen milyen sérelem okozására irányult – úgy kell tekinteni, hogy az a megtámadott élete ellen is irányult, tehát a védekező a jogtalan támadó életét védelmi cselekményével kiolthatja.

[6] A lefolytatott bizonyítási eljárás során és a megállapított tényállás alapján az I. r. és a II. r. vádlottakat az ellenük a Btk. 164. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés szerint minősülő súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vád alól mint társtetteseket a Be. 6. § (3) bekezdés c) pontja és a Be. 331. § (1) és (3) bekezdése alapján felmentette.

(Pesti Központi Kerületi Bíróság 17. B. 22.067/2016.)