22/2015. számú büntető elvi döntés

Nyomtatóbarát változat

A kirendelt védő részére az irattanulmányozásért járó munkadíj megállapítása során óránként 100 oldal vehető figyelembe [7/2002. (III. 30. IM rendelet 6. § (7) bek.].

[1] A járásbíróság a végzésével 4000 forint + áfa, összesen 5080 forintban állapította meg a kirendelt védő – irattanulmányozásért járó – munkadíját és ezt meghaladóan a kirendelt védő indítványát elutasította.
[2] Az elsőfokú bíróság végzésével szemben a védő jelentett be fellebbezést. A fellebbezés írásbeli indokolásában indítványt tett a végzés megváltoztatására akként, hogy a másodfokú bíróság az irattanulmányozási díjat 60 000 forint + áfa, összesen 76 200 forintban állapítsa meg, figyelemmel arra, hogy összesen 1448 oldalt tanulmányozott. Álláspontja szerint a védelemhez való jog sérülhet, amennyiben a védő nem az egész iratanyagot tekinti át, hanem annak csak a védencére vonatkozó részét. Utalt rá, hogy az irányadó jogszabály a „tanulmányozás” értelmezésével adós maradt, hiszen azt minden ember és minden védő másképpen teheti meg, ki gyorsabban, ki lassabban.
[3] A megyei főügyészség átiratában az elsőfokú végzés helybenhagyását indítványozta.
[4] A kirendelt védő által bejelentett fellebbezés nem volt megalapozott.
[5] Az elsőfokú bíróság végzésének indokai mindenben helytállóak voltak.
[6] A 7/2002. (III. 30.) IM rendelet valóban 100 oldal tanulmányozásának alapulvételét írja elő, azonban a lajstromiroda közlése szerint 1 órán át tartó irattanulmányozásra került sor. Helyesen vette figyelembe az elsőfokú bíróság az irattanulmányozásra fordított időt a tanulmányozható iratok mennyiségére vonatkozóan, mint a díjmegállapítás alapját, a bírói gyakorlat szerint ugyanis 1 óra alatt valóban 100 oldal áttanulmányozása fogadható el. Megjegyzi a törvényszék, hogy 1 óra alatt 1448 oldal áttanulmányozása egyébként sem látszik reálisnak.
[7] Ennek alapján a másodfokú bíróság megállapította, hogy törvényesen állapította meg az elsőfokú bíróság az ügyvédi munkadíj összegét és indokoltan utasította el a védő ezt meghaladóan előterjesztett indítványát.
[8] Ezért a másodfokú bíróság a Be. 347. § (4) bekezdése szerinti tanácsülésen eljárva a Be. 371. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
(Szolnoki Törvényszék 1. Bpkf. 1059/2014.)