Folyamatban lévő jogegységi és jogegységi panasz eljárások

A Jpe.I. és Jpe.II. kezdetű ügyszámok a jogegységi panasz eljárásokat, a Jpe.III. és Jpe.IV. kezdetű ügyszámok az előzetes döntéshozatali indítványra indult jogegységi eljárásokat jelölik.

A joganyagok között szavakra is kereshet, ha azok egy részletét beírja az alábbi mezőbe. Egyszerre több szóra is kereshet [SPACE]-szel elválasztva, ilyenkor a rendszer csak azokat a joganyagokat jeleníti meg, amelyekben pontosan a beírt szövegminta szerepel.

Jpe.III.60.045/2023. - a Bv. tv. 51. § (5) bekezdése szerinti jogorvoslat elbírálása során hozható-e olyan döntés, amelynek folytán a terhelt hátrányosabb helyzetbe kerül vagy kerülhet
Jpe.III.60.043/2023. - az 1/2012. BJE jogegységi határozat hatályon kívül helyezése, illetve a Btk. 219. § (1) bekezdés a) pont első fordulatának értelmezése
Jpe.II.60.030/2023. - a Kúria Kfv.IV.37.936/2015/8., Kfv.IV.37.677/2014/6. és Kfv.VII.45.145/2021/5. számú határozataitól való eltérés
Jpe.IV.60.038/2023. - a követelés elévülésének megszakítása, ha a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátásának a Vht. 23/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti feltételei fennállnak
Jpe.III.60.037/2023. - az engedményes perbeli legitimációja az engedményezett követelés alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége jogkövetkezményének alkalmazására és az adós marasztalására irányuló igény bíróság előtti érvényesítéséhez
Jpe.IV.60.036/2023. - a bűncselekmény egységébe tartozó részcselekmények több eljárásban történő elbírálása esetén folytatandó perújítás megengedhetősége
Jpe.III.60.035/2023. - az Fftv. 27. § (1) bekezdés a) pontjának értelmezése
Jpe.I.60.029/2023. - a Kúria Mfv.II.10.067/2016/13. számú határozatától való eltérés
Jpe.II.60.028/2023. - a Kúria Gfv.VI.30.087/2021/7. és Gfv.VI.30.183/2021/4. számú határozataitól való eltérés
Jpe.II.60.022/2023. - a Kúria Gfv.VI.30.087/2021/7. és Gfv.VI.30.183/2021/4. számú határozataitól való eltérés

Oldalak