A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

„Az építésügyi hatósági eljárások gyakorlata”
A kártalanítás és a feltételes szabadságra bocsátás feltételei a büntetésvégrehajtási bírói gyakorlatban
A sürgősségi pszichiátriai intézeti gyógykezelés elrendelésével kapcsolatos bírósági gyakorlat vizsgálatára létrehozott joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
„Érvénytelenség a munkaviszonyban”
"Ténybeli javítás jogerő után – perújítás a büntetőeljárásban"
Összefoglaló jelentés a büntetéskiszabás országos gyakorlatának vizsgálatáról
A keresetlevél visszautasításának vizsgálata tárgykörében felállított joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véleménye
„A Földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlata” tárgykörében felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat
A felülvizsgálati bíróság közigazgatási perekben követett hatályon kívül helyezési gyakorlata

Oldalak