Közlemények kúriai döntésekről

Az egészségkárosodás minősítésénél rögzíteni kell a vizsgált személy egészségi állapotát, a rehabilitáció lehetőségeit és körültekintően kell meghatározni a rehabilitáció lehetséges irányát

A Kúria Kfv.X.37.763/2019/6. számon hozott ítéletet. A határozat rögzíti: A bíróságnak mindig egyedileg, a körülményeket és a szakvéleményt értékelve kell állást foglalnia a perben kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleményének aggálytalanságáról.

2020. január 10.

A bíróság a szakvélemények közötti ellentmondást a bíró értékelő tevékenysége keretében, mérlegeléssel nem szüntetheti meg

Tájékoztató a Kúria Kfv.X.37.417/2019/4. számon hozott határozatáról: A perben kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleményének aggálytalanságát általában nem lehet önmagában a Pp. 316.

2020. január 10.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.463/2018. számú, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szabadalmat megsemmisítő határozatának megváltoztatása iránt indult ügyben hozott döntéséről

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) határozatával a megsemmisítési kérelemnek helyt adva az ellenérdekű fél javára oltalom alatt álló szabadalmat teljes terjedelmében megsemmisítette. Az SZTNH a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

2020. január 8.

A Kúria határozata szerint a transzferárazás kérdése az alapul szolgáló tényállás függvényében lehet szakkérdés és lehet tisztán jogkérdés

Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.550/2018/12. számú ügyében hozott határozatról.

2019. december 10.

A Kúria határozatot hozott piaci ár megállapítása iránti kérelemmel kapcsolatos ügyben

Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.504/2018/6.számú határozatáról.

2019. december 10.

Határozott idejű kormányzati szolgálati viszony megszüntetése tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria határozatáról a Mfv.II.10.160/2019. számú ügyben.

2019. december 6.

A Kúria határozata balesettel okozati összefüggésben álló kár, valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló kérelemmel kapcsolatos perben

Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.488/2018. számú elvi ügyében meghozott ítéletéről.

2019. december 5.

Kormánytisztviselői döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.513/2018. számú ügyről.

2019. december 5.

Oldalak