Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató a Bfv.II.590/2012. számú ügyhöz

A Kúria a közösség tagja elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt fk. R. József és társai ügyében a Fővárosi Főügyészség által – a terheltek terhére - benyújtott felülvizsgálati indítvány folytán nyilvános ülést tartott 2013. február 7. napján.

2013. február 8.

A Kúria Közleménye a Kfv.III.37.666/2012. számú felülvizsgálati ügyben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság mint alperesi hatóság egyes frekvenciablokkok frekvenciahasználati jogosultságának – árverési eljárás keretében történő – értékesítése tárgyában a határozatában megjelölt frekvenciablokkok tekintetében az árverési eljárás nyertesévé nyilvánította a Magyar Te

2013. február 6.

Tájékoztató a Bfv.III.916/2012. számú ügyhöz

A városi bíróság a terheltet bűnösnek mondta ki foglakozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében [Btk. 171. § (1) bekezdés], és ezért őt önálló mellékbüntetésként az orvosi foglalkozástól végleges hatályú eltiltásra ítélte, valamint kötelezte a bűnügyi költség megfizetésére.

2013. február 5.

Tájékoztató a Bfv.II.770/2012. számú ügyhöz

A Kúria a több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt M. R. és társai ellen folyamatban volt büntetőügyben a II. r. terhelt és védője által, a XV. r. terhelt védője útján, a XVI. r. terhelt védője útján, a XVII. r. terhelt védője útján, a XIX. r.

2013. február 5.

Tájékoztató a Bfv.I.1.456/2012. számú ügyhöz

A városi bíróság első fokon jogerőre emelkedett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki garázdaság vétségében [Btk. 271. § (1) bekezdés] és rongálás vétségében [Btk. 324.

2013. január 30.

Tájékoztató a Kúria Gfv. VII. 30.284/2012/8 számú, ma kihirdetett részítéletéről

A felperes keresetében több mint 13 milliárd Ft megfizetésére kérte kötelezni az alperest elsődlegesen szerződésszegéssel okozott kár, másodlagosan szerződésen kívül okozott kár megtérítése címén. Harmadlagos keresete a felülvizsgálati eljárás tárgyát nem képezte.

2013. január 29.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.536/2012. számú elvi jelentőségű ügyében hozott határozatáról

Az élettársi közös vagyon megosztása iránti perben a bíróságnak két elvi jelentőségű kérdést kellett eldöntenie:

2013. január 24.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.500/2012. számú ügyében hozott határozatáról

Az ügy különös munkaigényességét az adta, hogy a perben a volt házasfelek 1982-2005-ig fennállott életközössége alatt az eredetileg a férj (I. r.

2013. január 24.

A Kúria Pfv.21.247/2012. számú elvi jelentőségű ügyében hozott határozata

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Pfv.21.247/2012/16. szám

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság K.Á. és társa felpereseknek Bank II. rendű alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perében meghozta a következő

2013. január 23.

Oldalak