Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Sajtótájékoztató a Kúria általános forgalmi adó ügyben az Európai Unió Bíróság (EUB) előzetes döntéshozatali eljárása kezdeményezéséről

A felperes az általános forgalmi adó (áfa) analitikájában és áfa bevallásaiban adómentes exportértékesítésnek tekintette azokat az ügyleteit is, amelyek esetében a termék Közösség területén kívülre történő kiléptetésének időpontja nem felelt meg az általános forgalmi

2012. november 28.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.22.146/2011. számú ügyében hozott határozatról

A Kúriának a kötelesrész kiadása iránt indított felülvizsgálati eljárásban a következő jogkérdésben kellett állást foglalnia.

I.

2012. november 27.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.499/2012/16. számú ügyében a konszernjogi felelősség kérdésében hozott elvi jelentőségű határozatról

A felperes annak a felszámolás alatt álló ellenőrzött társaságnak a hitelezője, melynek uralkodó tagjai voltak – időrendi sorrendben – a III.r., majd a II.r. alperes, végül a felszámolás kezdő időpontjában az I.r. alperes.

2012. november 21.

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.236/2012/5. számú ügyben hozott elvi jelentőségű határozatáról

A felperes jogelődje akkreditívek kiállítását vállalta harmadik személyek felé a II.r. alperes osztrák társaság megbízása alapján. A felperes állítása szerint a II. r. alperes 2003.

2012. november 21.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.261/2012. számú ügyében hozott határozatáról

Az alperes 2002. január 15-én megrendelte a felperestől 3.200.000 forint + ÁFA egységár ellenében 136 db vasúti személykocsihoz tartozó 272 db forgóváz tervezését, gyártását és készre szerelését. A szerződéstől az alperes 2003.

2012. november 15.

Tájékoztató Kúria a Pfv.I.22.323/2011. számú ügyében hozott határozatáról

A Kúriának az érvénytelenség jogkövetkezményeiről szóló 1/2010. (VI.28.) PK vélemény, valamint az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló 2/2010.

2012. november 8.

Tájékoztató a Kúria elvi döntéséről, amelyet a piacfelügyeleti eljárásban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bizonyítási kötelezettségéről adott ki

A bank (felperes) 2008. október 10-én, 17-én a 2023/A magyar államkötvénnyel tranzakciókat hajtott végre a ContiCap rendszerben.

2012. november 6.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.194/2012/.számú ügyében hozott határozatáról

A perben nem álló fogyasztó 2009. augusztus 14-én 2 db, a felperes által forgalmazott Karancs típusú elektromos tűzhelyet vásárolt, összesen 79.980 Ft-ért. A tűzhelyek üzembe helyezését a fogyasztó által felkért egyéni vállalkozó végezte.

2012. november 5.

Oldalak