Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.468/2012. számú ügyében hozott határozatáról

A jogerős ítélet alapjául szolgáló tényállás szerint a felperes szabadalmaztatásra bejelentette a találmányát, amelyre ideiglenes oltalmat kapott, azonban az MSZH a hetedik évi fenntartási díj meg nem fizetése miatt a szabadalmat keletkezésére visszamenő hatállyal megsemmisítette.

2012. november 5.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.863/2012. számú ügyben hozott elvi határozatáról

A jogerős ítélet alapjául szolgáló releváns tényállás szerint a román állampolgár, de Magyarországon dolgozó felperes egy gépkocsi utasaként balesetet szenvedett, amelyből eredő kárait a biztosító alperes megtérítette.

2012. október 29.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.22.010/2011. számú ügyben hozott határozatáról

A 2003-ban, házastársi közös vagyon megosztása és ajándék visszakövetelése iránt indított perben a bíróságnak a felek két ingatlanán (lakás, garázs) fennálló tulajdoni hányadainak arányáról, a közös tulajdon megszüntetéséről, az ingó vagyon megosztásáról, lakáshitel t

2012. október 26.

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.125/2012. számú ügyben hozott elvi jelentőségű ítéletében a Cstv. 49. § (5) bekezdése alapján megtámadott szerződés érvénytelensége folytán alkalmazott jogkövetkezményekről

A II.r. alperes felszámolója többszöri kísérlet után pályázati eljárás lefolytatásával értékesítette az adós két, egymás mellett levő ingatlanát az I.r. alperes számára 33 millió forintért.

2012. október 24.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.614/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében a hitelintézetnek az állami kezességvállalással történő hitelezés teljes folyamatában a hatályos jogi szabályozás szerint kell eljárnia, folyamatban lévő építkezéshez kért kölc

2012. október 16.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.610/2011/13. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria közigazgatási perben meghozott ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény eltérő szabályozása hiányában, az Áfa tv.

2012. október 16.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.497/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében illetékügyben az ingatlan forgalmi értékének a meghatározása független attól, hogy a vagyonszerzéshez további közteherviselés, pl.: adófizetés kapcsolódik-e.

2012. október 16.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.496/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében az ügyfél által által meg nem fizetett fellebbezési eljárási illeték kiszabásáról rendelkező döntés jogszerűségét nem befolyásolja az, hogy utóbb – mert a jogorvoslat eredménye

2012. október 16.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.022/2011. számú ítéletéről

Tájékoztató a Kúria ítéletéről, amelyben foglalt elvi jelentőségű döntés értelmében a cserét pótló vétel kedvezménye belföldi és külföldi ingatlanok eladása illetve vétele esetén nem alkalmazható, az EKSZ 18., 39., 43.

2012. október 16.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.232/2012. számú ügyben hozott határozatáról

A felszámolási eljárásban az elsőfokú bíróság 2005-ben indította meg az adós felszámolását.

2012. október 15.

Oldalak