Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató a Kúria döntéséről, mely szerint az adózó nem csökkentheti az adózás előtti eredményét a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott – pénzügyileg rendezett - jogszabályon alapuló támogatás összegével

A Kfv.V.35.658/2011. számú ügyben az önkormányzat a tulajdonában álló felperesnek lapkiadói és elektronikus lapkiadási tevékenység ellátásához 2006-2007.

2012. október 10.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.188/2011/5. számú ügyben hozott, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményező végzéséről

A Kúria indítványa alapján újabb áfa ügy kerül az Európai Unió Bírósága elé.

2012. október 10.

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.209/2012. számú ügyben hozott határozatáról

A Gfv.VII.30209/12 szám alatt folyamatban levő ügyben azzal a jogkérdéssel kellett a Kúriának foglalkoznia, hogy a perbeli jogvita eldöntésére van-e magyar bíróságnak joghatósága.

2012. október 9.

Tájékoztató a Kúria Gfv.IX.30.161/2012 számú ügyében hozott határozatáról

A perben a tényállás szerint közbeszerzési eljárást követően az alperesekkel, mint a nyertes konzorciummal kötötte meg a felperes a vállalkozási szerződést.

2012. október 8.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.22.354/2011.számú ügyében hozott határozatáról

A Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. jogelődje 2000. március 01. napjától 2009. december 31.

2012. október 3.

Rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása

Különösen munkaigényes, a Kúria M.I. tanácsa által 2012. szeptember 12-én megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.416/2011/4. számú ügyről.

2012. október 1.

Rendes felmondás jogellenességének megállapítása

Különösen munkaigényes, a Kúria M.I. tanácsa által 2012. szeptember 12-én megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.459/2011/7. számú ügyről.

2012. október 1.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.748/2012. számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A házastársi közös vagyon megosztása iránti perben a bíróságnak azt az elvi kérdést kellett eldöntenie, hogy a nem vitásan a férj (az alperes) különvagyonához tartozó kft.

2012. szeptember 20.

Oldalak