Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató a Kúria Gfv.IX.30202/12. sz. ügyben hozott határozatáról

A BKV. Zrt. felperesnek STRABAG Építő Zrt és társai alperesek ellen kártérítés megfizetése iránti perben a Kúria a másodfokú bíróságnak a keresetet elutasító elsőfokú ítéletet helybenhagyó ítéletét a 2012.

2012. szeptember 18.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.182/2012. sz ügyben hozott határozatáról

A jogerős ítélet alapjául szolgáló releváns tényállás szerint az I.r. alperes, a II. r. alperes elnöke 2008. szeptember 12-én megtartott sajtótájékoztatóján beszámolt a felperes és egy másik személy között 2008.

2012. szeptember 12.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.22.335/2011. számú ügyében hozott határozatáról

Az I. r. felperes kölcsönt vett fel, amelyet az I. r. alperes ingatlanfedezet mellett nyújtott a részéreés a mintegy 21.000.000 forint értékű ingatlanra a hitelezőjavára 11.900.000 forint opciós vételáron vételi jogot isbiztosítottak.

2012. szeptember 11.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.22.044/2011/7. számú ügyben hozott határozatáról

A több mint öt évig tartó perben a felperes az örökhagyónak az alperesekkel 2004-ben kötött öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítását több jogcímen – az örökhagyó cselekvőképtelensége, tévedése, megtévesztése stb. – kérte.

2012. július 23.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.900/2011. számú ügyben hozott határozatáról

A közel tizenöt éve folyamatban volt per iratainak tanulmányozása mellett a többször megismételt közigazgatási eljárás iratanyagát volt szükséges tanulmányozni annak eldöntéséhez, hogy a borsodivánkai Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezetből 1992.

2012. július 23.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.20.593/2011/5. számú határozatáról

A perben nem álló adós ellen az alperes adóhatóság végrehajtást folytat. A felperes 2 millió forintot utalt át az adós pénzintézeti számlájára, amely összeget a pénzforgalmi szolgáltató – az adós elleni végrehajtási eljárásban, hatósági átutalási megbízás alapján – átutalt az alperesnek.

2012. július 23.

Sajtóközlemémy a Kúria ítéletéről, amelyben a fizikai alkalmazottak besorolása szempontjából értelmezte, hogy a szakképzettségre vonatkozó jogszabályok alapján ki minősíthető szakmunkásnak

A Kúria 2012. június 27. napján tárgyaláson meghozott Mfv.II.10.019/2012/7. számú ítéletében a jogerős közbenső ítéletet hatályon kívül helyezte, a munkaügyi bíróság közbenső ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította.

2012. július 12.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.142/2012/11. számú részítéletéről

A felperes többségi tulajdonosa volt annak a részvénytársaságnak, amely közbeszerzési pályázatok alapján több szerződést is kötött az alperessel. 2002. július 5-én az alperes felmondta az egyik folyamatban levő nagy értékű szerződést.

2012. július 11.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.323/2012. számú ügyében hozott határozatáról

Az ügy felperese műanyagtermékek gyártásával, alperesei pedig édesipari termékek előállításával foglalkoznak.

2012. július 9.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.608/2011. számú ügyében hozott határozatáról

Az  ügy felperese egy fedett uszoda kivitelezésére, és a próbaüzemének lefolytatására vállalt kötelezettséget.

2012. július 9.

Oldalak