Közlemények kúriai döntésekről

Visszautasított jogegységi panasz: csak a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye jogegységi panasz eljárásnak

A Kúria jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot: a Jpe.I.60.002/2020. számú jogegységi panaszt visszautasította, mivel jogegységi panasz eljárásnak csak a 2020.

2020. augusztus 27.

Jogegységi panasz a Kúrián: csak a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye jogegységi panasznak

A Kúria a Jpe.I.60.001/2020. számú jogegységi panasz ügyben eljárva a felperes jogegységi panaszát visszautasította, mivel jogegységi panasz eljárásnak csak a 2020.

2020. augusztus 27.

Felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.286/2019. számú ügyről.

2020. augusztus 10.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése, sérelemdíj megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.306/2019. számú ügyről.

2020. augusztus 10.

A másodfokon, országos illetékességgel eljárt kormányhivatal alperesi minőségének kérdésében foglalt állást a Kúria

Közlemény a Kúria Kpkf.VI.39.329/2020/2. számú határozatáról.

A jogalkotó 2020. március 1-jével megszüntette az országos másodfokú kormányhivatali hatósági hatásköröket, miután a járási (fővárosi kerületi) hivatalok döntései elleni fellebbezési lehetőséget általánosan kizárta.

2020. július 16.

Építési vállalkozási szerződésből eredő vállalkozói díj iránti kereset ügyében döntött a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.194/2019/7. számú egyedi ügyben.

2020. július 16.

A végrehajtási rendeleti szabályozás lényeges változása a Kúria ítélkező tanácsa számára lehetőséget teremt a korábban közzétett határozattól való eltérésre

A Kúria 2020. július 6-án meghozott 1/2020. Közigazgatási Jogegységi Határozatával döntött a Kúria Kfv.II.37.894/2014/13. (2015. K. 27.) számú határozatától való eltérés megengedéséről.

2020. július 14.

Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.355/2019. számú ügyről.

2020. július 14.

Oldalak