Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria versenytilalmi megállapodás alapján követelt kártérítés tárgyában határozott

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.052/2020 számú ügyében hozott határozatról.

2020. július 14.

A Kúria határozatot hozott a munkáltatónak a munkavállalója egészségkárosodásáért fennálló kártérítési felelősségének tárgyában

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.040/2020 számú ügyben hozott határozatáról.

2020. július 14.

A csatlakozó fellebbezés megengedhetősége és a beszámítási kifogás jogi természete

Tájékoztató a Pfv.V.21.331/2019. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. július 13.

Csak az egyetemes szolgáltatót terheli a fogyasztóval (előfizetővel) szerződéskötési kötelezettség

Tájékoztató a Pfv.V.21.022/2019/5. ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. július 13.

A perbeli jogutódlás nem azonos az anyagi jogi jogutódlással, a felek közötti anyagi jogi jogviszony vizsgálata a per érdemére tartozik

Tájékoztató a Pfv.V.20.388/2020/6. számú ügyben hozott egyedi határozatról.
Az I. rendű felperes – aki engedményezési láncolat eredményeként jutott a perbeli követeléshez – kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az I., II. és III. rendű alpereseket.

2020. július 13.

Próbaidő alatti felmondás jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.313/2019. számú ügyről.

2020. július 13.

Kártérítési igény iránti perben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.297/2019. számú.

2020. július 13.

Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.292/2019. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma: a munkavállaló szabadon dönthet arról, hogy vállalkozásából az elért eredményt jövedelemként kiveszi, vagy a vállalkozásába fekteti

2020. július 13.

Felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.183/2019. számú ügyről.

2020. július 13.

Oldalak