Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria határozatának tárgya a bíróság illetékessége közigazgatási perben, ha a vitatott közigazgatási tevékenységet utolsó fokon megvalósító szerv több megyére illetékes

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt illetékességi szabályokat értelmezte a Kúria a 2020. június 10-én kelt Kpkf.VI.39.105/2020/3. számú végzésében. A döntés arra a kérdésre ad választ, hogy a 2020.

2020. július 1.

A pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének teljesítési módja a keretszerződés kötelező eleme

A Kúria fellebbezési eljárás keretében Kf.I.35.075/2020/7. számon döntést hozott a hitelintézetek tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó törvényi rendelkezések értelmezéséről.

2020. június 29.

Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből származó követelés iránti perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V. 21.430/2018. számú ügyben hozott határozatról.

2020. június 26.

Megbízási díj iránt indult perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.386/2018/13. számú ügyről.

2020. június 26.

Össz-szervezeti egészségkárosodása miatti, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.282/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Csomagátvizsgálással kapcsolatos adatkezelés jogellenessége miatti sérelemdíj tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.281/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.279/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Az élhet a perbe lépés jogával, akinek az ügyféli érintettsége a közigazgatási határozattal összefüggésben fennáll

A Kúria Kpkf.VI.39.175/2020/3. számú végzésében kimondta, hogy a közigazgatási perrendtartás (Kp.) 20.

2020. június 24.

A közigazgatási perrendtartás rendelkezésének alkalmazása kétfokú, országos illetékességgel eljáró alperes határozatának felülvizsgálata során

A Kúria a Kpkf.VI.39.138/2020/2. számú végzésében értelmezte a közigazgatási perrendtartás (Kp.) 13. § (1) bekezdés c) és e) pontját.

2020. június 24.

Kölcsönszerződésnek nevezett okiraton nyugvó igényt érvényesítésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.108/2019/6. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. június 17.

Oldalak