Közlemények kúriai döntésekről

„Gyöngyöspatai szegregációs per”: a nem vagyoni károk megtérítésénél a kártérítés megítélésének egyetlen módja a pénzbeli kártérítés, természetbeni kártérítés alkalmazására nincs jogszabályi lehetőség

A korábban nagy sajtónyilvánosságot kapott ún. „Gyöngyöspatai szegregációs per” felülvizsgálati eljárásában (Pfv.IV.21.556/2019/) a Kúria 2020.

2020. május 12.

Közalkalmazott illetménye tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.013/2020/5.

2020. május 11.

A Kúria határozatot hozott a Sztrájktörvény alapján indult nem peres eljárás tárgyában

Tájékoztató a Kúria Mpk.X.10.303/2019/4. számú ügyben hozott döntéséről, melynek elvi tartalma: a Sztrájktv. nem tesz különbséget az egyeztető eljárások tartalma alapján a lehetséges felek között, a Sztrájktv. 2.

2020. május 11.

A nem lakás céljára szolgáló helyiség nem tárgya az adásvételnek, mert az előkészítő okiratokból, majd magukból a szerződésekből is ez egyértelműen megállapítható

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.20.496/2019. számú egyedi ügyben 2020. május 5-én hozott határozatáról.

2020. május 11.

Maradandó egészségkárosodással járó baleset miatti kártérítési perben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.327/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

2020. május 5.

Oldalak