Közlemények kúriai döntésekről

Annak megállapítása, hogy a megváltozott munkaképességű személyek D vagy E kategória szerinti ellátásra válhatnak-e jogosulttá, kizárólag az önellátási képességük orvosszakmai szempontú véleményezése alapján történik

Tájékoztató a Kúria 2020. január 27. napján tárgyaláson kívül elbírált, Kfv.X.37.679/2019. számú ügyben hozott határozatáról.

2020. április 30.

Üzemi baleset okozta egészségkárosodás miatti sérelemdíj megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.290/2019. számú ügyről munkaviszonnyal összefüggésben okozott kár megtérítése tárgyában.

2020. április 22.

A Kúria munkaügyi perben hozott határozatot közszolgálati jogviszony fennállásával kapcsolatban

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.192/2019. számú ügyről közszolgálati jogviszony fennállása, újabb létesítése tárgyában.

2020. április 22.

A Kúria munkaügyi perben hozott határozatot, melyben a felperes keresetében az azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapítása mellett elmaradt munkabér, cafeteria, végkielégítés, valamint sérelemdíj megfizetését kérte

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül 2020. március 24-én elbírált Mfv.I.10.188/2019. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában.

2020. április 16.

A Kúria határozatot hozott munkaviszony megszüntetése tárgyában indult ügyben

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2020. március 24-én, tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.186/2019. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában.

2020. április 16.

A munkáltató döntési jogkörébe tartozik, hogy munkaviszonyt létesít-e igazolások hiányában, ha az igazolások hiánya miatt nem létesítenek a munkavállalóval munkaviszonyt, az ebből eredő kárért a mulasztó, volt munkáltató felel

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2020. április 7-én, tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.259/2019. számú ügyről kártérítés és egyéb tárgyában.

2020. április 16.

Tapasztalattal és vezetői gyakorlattal rendelkező műszaki vezető, aki bízva a kivitelezőkben, a leadott igények valóságának ellenőrzése nélkül többletköltséget okoz, munkaköri kötelezettségét jelentős mértékben, súlyosan gondatlanul megszegi

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2020. április 7-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.193/2019. számú ügyről közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában.

2020. április 16.

A Kúria határozatot hozott kétpályás M6 alagútrendszer „A” jelű alagútjának vágathajtása során történt beomlással kapcsolatos ügyben

Tájékoztató a Pfv.V.20.639/2019/5. számú egyedi ügyben, melyben a Kúria megállapította, hogy a teljesítés mértékének meghatározása a felmerült bizonyítékok mérlegelésével történik.

2020. április 16.

Oldalak