Közlemények kúriai döntésekről

Harmadfokú eljárásra bíróság kijelöléséről döntött a Kúria

A Kúria a 2020. február 5-én meghozott végzésével (Bkk.III.151/2020.) a csődbűncselekmény miatt O.J.L.

2020. február 5.

Bérleti szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.946/2019. számú kiemelt ügyről.

2020. február 3.

A hivatásos állomány szolgálati jogviszonyban álló tagja gondatlan károkozás esetén nem az alapilletménye 50%-ával felel, hanem az azzal megegyező összeggel

Tájékoztató a Kúria Kfv.IX. tanácsa által tárgyaláson elbírált Kfv.IX.37.949/2019. számú ügyről közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában.

2020. január 31.

Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.100/2019. számú ügyről, a döntés elvi tartalma: az Mt. 208.

2020. január 23.

Baleseti kártérítés megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.067/2019. számú ügyről.

2020. január 23.

Jogalap nélküli gazdagodás tárgyában hozott döntést a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Pfv.V.21.675/2019/3. számú egyedi ügyben.

2020. január 23.

Tájékoztató a Kúria adatvédelmi ügyben hozott döntésről

A Kúria a Kf.II.37.119/2019. számú ügyben hozott határozatot.

2020. január 23.

Az egészségkárosodás minősítésénél rögzíteni kell a vizsgált személy egészségi állapotát, a rehabilitáció lehetőségeit és körültekintően kell meghatározni a rehabilitáció lehetséges irányát

A Kúria Kfv.X.37.763/2019/6. számon hozott ítéletet. A határozat rögzíti: A bíróságnak mindig egyedileg, a körülményeket és a szakvéleményt értékelve kell állást foglalnia a perben kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleményének aggálytalanságáról.

2020. január 10.

A bíróság a szakvélemények közötti ellentmondást a bíró értékelő tevékenysége keretében, mérlegeléssel nem szüntetheti meg

Tájékoztató a Kúria Kfv.X.37.417/2019/4. számon hozott határozatáról: A perben kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleményének aggálytalanságát általában nem lehet önmagában a Pp. 316.

2020. január 10.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.463/2018. számú, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szabadalmat megsemmisítő határozatának megváltoztatása iránt indult ügyben hozott döntéséről

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) határozatával a megsemmisítési kérelemnek helyt adva az ellenérdekű fél javára oltalom alatt álló szabadalmat teljes terjedelmében megsemmisítette. Az SZTNH a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.

2020. január 8.

Oldalak