Közlemények kúriai döntésekről

Ha az adóhatósági határozattal kapcsolatos jogvita a felszámolás alatt álló felperes vagyonát érinti, a közigazgatási perben is csak a csődtörvény szerinti képviselő - a felszámoló – nyújthat be fellebbezést, a vezető tisztségviselő nem

A felperes nevében eljáró vezető tisztségviselőt perbeli képviseleti jogosultság nem illeti meg, ha a per tárgya nem a felszámolási vagyon körén kívül eső vagyont érint; amennyiben a szervezeti képviselőnek a perben nincs képviseleti jogosultsága, fellebbezés előterjesztésére sem jogosult – emelt

2021. január 29.

Kalapáccsal történő ütés, az emlékmű megbontásának elkezdése erőszakos magatartás, a véleménynyilvánítás szabadsága körébe nem vonható

A Kúria Bfv.III.347/2020. számú jelentős ügyben 2021. január 19-én határozott: a jogerős ítéletet az I. rendű és a II. rendű terhelt tekintetében hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította.

2021. január 28.

Elrendelte a Kúria a fővárosi önkormányzat rendelet alkalmazásának tilalmát

Kúria a Köf.5002/2012. számú folyamatban lévő ügyben azonnali jogvédelmi intézkedésként a Budapest Főváros Kormányhivatala kérelmére elrendelte a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III.8.) Főv. Kgy. rendelet 5.

2021. január 27.

Közlekedési balesetet követően jövedelempótló járadék megfizetése iránti kereset tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.III.21.638/2019/6. számú ügyről.

A közlekedési balesetet szenvedett felperes keresetében – egyebek mellett – az alperes jövedelempótló járadék megfizetésére kötelezését kérte.

2021. január 27.

A feltűnő értékaránytalanság csak megtámadási ok, nem alapozhat meg semmisségi okot

Tájékoztató a Pfv.VI.20.231/2020. számú szerződés érvénytelensége és kártérítés iránt indított egyedi ügyben.

2021. január 22.

A közügyekre vonatkozó vélemény fokozott alkotmányos védelmet élvez még akkor is, ha esetleg túlzó és felfokozott

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.454/2019/10. számú, személyiségi jogsértés megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása iránt indult perben hozott döntéséről.

2021. január 19.

Kölcsönzött munkavállaló munkaviszonya megszüntetésének tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.103/2020. számú határozatról.

2021. január 14.

Egészségromlás miatti vagyoni és nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.118/2020. számú ügyről.

2021. január 13.

Baleseti kártérítés tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.082/2020. számú ügyről.

2021. január 13.

Elmaradt munkabér megfizetése iránti kérelem tárgyában döntött a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.137/2020. számú ügyről.

2021. január 13.

Oldalak