Közlemények kúriai döntésekről

Baleseti kártérítés tárgyában hozott döntést a Kúria Közigazgatási Kollégiumának tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. április 10-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.368/2018. számú ügyről.

2019. május 27.

Tájékoztató a Kúria végkielégítés megfizetése tárgyában hozott döntéséről

2019. március 27-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.247/2018. számú jelentős ügyről.

2019. május 27.

Megbízási szerződéssel kapcsolatos megbízási díj fizetés tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.012/2018/11. számú egyedi ügyben.

2019. május 20.

Támogató szerződéshez kapcsolódó kártérítés iránti perben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.231/2018/11. számú egyedi ügyről.

2019. május 20.

Fogvatartotti foglalkoztatás ügyében hozott közbeszerzési határozat bírósági felülvizsgálata

Tájékoztató a Kf.VI.37.816/2018. számú ügyről.

2019. május 20.

Összeférhetetlenség fennállása miatt hozott közbeszerzési határozat bírósági felülvizsgálata

Tájékoztató a Kfv.VI.37.786/2018. számú ügyről.

2019. május 20.

A Munka törvénykönyve alapján nincs lehetőség arra, hogy a bíróság a károkozó munkavállalót teljes egészében mentesítse a kártérítés megfizetése alól

Az Mt. 190.§-a szerinti jogintézmény alkalmazásának célja nem a ténylegesen kárt okozó és kártérítési felelősséggel tartozó munkavállaló mentesítése, hanem az, hogy a kisebb felelősséggel kirívóan nagy összegű kár okozása esetén a munkavállalót ne terhelje a kár teljes összege.

2019. május 15.

A Kúria szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot

Tájékoztató a Mfv.II.10.522/2018/5. számú ügyben hozott határozatról.

2019. május 15.

A másodfokú bíróság indokolatlan hatályon kívül helyező végzésének hatályon kívül helyezése

Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.1.652/2018. számú jelentős ügyben 2019. április 30-án hozott határozatáról.

2019. május 13.

Hivatali visszaélést követ el, aki fogvatartottnak jogellenesen telefon SIM-kártyát juttat

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.325/2018. számú jelentős ügyben 2019. április 1-én hozott határozatáról.

2019. május 13.

Oldalak