Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria határozatot hozott fiatalkorú elkövetők próbára bocsátása tárgyában folyamatban volt ügyben

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.482/2018. számú jelentős ügyben, 2019. február 12-én hozott határozatáról. A Btk. 105 § (2) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a XI. Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, a 116.

2019. március 18.

A Kúria Büntető Kollégiuma felszámolási eljárás során elkövetett csődbűntett tárgyában hozott határozatot

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.996/2018. számú jelentős ügyben, 2019. február 5-én hozott határozatáról

2019. március 18.

A Kúria határozata büntetés-végrehajtási bírói ügydöntő végzés tárgyában

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.326/2018. számú jelentős ügyben, 2019. március 5-én hozott határozatáról.

2019. március 18.

A Kúria határozatot hozott falugondnoki (tanyagondnoki) szolgáltatással kapcsolatos mintaperben

Tájékoztató Kfv.IV.35.496/2018. számú hozott kúriai határozatról.

2019. március 12.

Kúriai döntés a használati tilalom építési tevékenység körén túlra történő kiterjesztésének korlátozásáról

Tájékoztató a Kfv.IV.38.014/2017/4. számú hozott kúriai döntésről.

2019. március 12.

A Kúria határozatot hozott készenléti díj megfizetése iránt indult perben

Tájékoztató az Mfv.II.10.386/2018/10. szám alatt folyamatban volt perről.
A döntés elvi tartama:

2019. március 12.

A Kúria határozatot hozott fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése tárgyában

Tájékoztató az Mfv.II.10.360/2018/6. szám alatt folyamatban volt ügyről.
A döntés elvi tartalma:

2019. március 12.

Biztatási kár megtérítése iránti perben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.22.191/2017. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

2019. március 11.

Oldalak