Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria határozatot hozott törzskönyv kiadása iránti perben

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.992/2017/4. számú egyedi ügyben hozott határozatáról.

2019. március 11.

Használati díj iránti perben hozott a Kúria határozatot

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.810/2017/7. számú ügyben hozott határozatáról.
A határozat elvi tartalma: az ingatlan tulajdonosát nem illeti meg az a jog, hogy ingatlana használatáért díjat követeljen, ha a birtoklással kapcsolatos tulajdonosi részjogosítványát szerződéssel korlátozta.

2019. március 11.

A Kúria határozatot hozott hitelezői igényének vagyoni fedezetét vizsgáló ügyben

A Kúria határozatot hozott hitelezői igényének vagyoni fedezetét vizsgáló ügyben

A Kúria határozatot hozott a Pfv.III.22.667/2017 számú ügyben.

2019. március 7.

Téves az az álláspont, mely szerint a halál napjától számított egy éven belül van csak lehetőség az ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti kérelem benyújtására

A Kúria 2019. február 13. napján tárgyaláson kívül elbírálta, az Mfv.III.10.337/2018. számú ügyet.

2019. március 7.

Az alsó középfokú végzettség legalább középfokú végzettségnek minősül a garantált bérminimumra jogosultság szempontjából

A Kúria határozatot hozott 2019. január 28. napján tárgyaláson kívül, az Mfv.III.10.077/2018-as számú ügyben.

2019. március 7.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy szakértő igénybevétele szükséges a foglalkozási megbetegedés és a munkabaleset fogalmak közötti „átfedés” feloldására

A Kúria 2019. február 18. napján tárgyaláson kívül az Mfv.III.10.137/2018. számú ügyben hozott határozatot.

2019. március 7.

A Kúria határozatot hozott munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.122/2018. számú ügyről.

2019. február 27.

A Kúria határozata szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában folyt perben

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.169/2018. számú ügyről.

2019. február 27.

A Kúria tájékoztatója munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.129/2018. számú ügyről.

2019. február 27.

Oldalak