Közlemények kúriai döntésekről

„Vörösiszap ügy”: a közveszélyt a gát kiszakadása és a kazetta tartalmának kontrollálhatatlan és megállíthatatlan kiszabadulása jelentette

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.456/2020. számú jelentős ügyben 2020. november 27-én hozott határozatáról: az eljáró bírói tanács a felülvizsgálati indítványokat nem tartotta alaposnak, az első- és másodfokú határozatot az I. rendű, a II. rendű és az V.

2021. január 7.

Az alperes illetékességi területe, székhelye alapozza meg az eljáró bíróság illetékességét

Tájékoztató a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja értelmezéséről.

2020. december 18.

Tájékoztató a reklámadó területi, személyi hatályának értelmezéséről interneten közétett reklám esetében

Tájékoztató a Kúria a Kf.VI.40.185/2020/8. számú határozatáról.

2020. december 18.

A keresetlevelet egy perben csak egyszer lehet visszautasítani

A keresetlevél visszautasításával a peres eljárás a kereset érdemi elbírálása nélkül befejeződik, ebből következően a keresetlevelet egy perben csak egyszer lehet visszautasítani – mutatott rá a Kúria a Kpkf.VI.40.468/2020/2. számú végzésében.

2020. december 17.

Joghatályosnak csak az elsőfokú bíróságnál határidőben benyújtott fellebbezés minősül

Joghatályosnak csak az elsőfokú bíróságnál határidőben benyújtott fellebbezés minősül, így a téves helyen előterjesztett fellebbezés azon a napon minősül joghatályosan benyújtottnak, amikor az az elsőfokú bírósághoz megérkezik – mutatott rá a Kúria a Kpkf.VI.40.465/2020/2.

2020. december 17.

A tényállás megalapozatlanságának kiküszöbölése kizárólag bizonyítás felvételével történhet meg

A Kúria a Hkf.I.1008/2020/7. számú határozatával a Pécsi Ítélőtábla – a Szegedi Törvényszék ítéletét a II. rendű vádlott és a III. rendű vádlott vonatkozásában hatályon kívül helyező és a másodfokú bíróságot új eljárásra utasító – végzését helybenhagyta.

2020. december 16.

Meg kell jelölni azt a közzétett kúriai határozatot, amelytől a fél jogkérdésben való eltérést állít

A Kúria a jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot – a jogegységi panaszt a Jpe.I.60.005/2020.

2020. december 15.

Ha a munkavállaló rendes munkaidejében más munkatárs munkakörébe tartozó feladatokat is ellát az ellátott munkakörre vonatkozó magasabb alapbérre akkor válik jogosulttá

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.X.10.127/2020. számú ügyről.

2020. december 14.

Oldalak