Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria határozatot hozott munkabér és egyéb anyagi juttatás tárgyában folyt perben

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.150/2018. számú ügyről.

2019. február 27.

Munkaviszony-megszüntetés jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.130/2018. számú ügyről.

2019. február 27.

A követelés bírósági úton való érvényesíthetőségét csak jogszabály zárhatja ki

Tájékoztató a Pfv.V.20.282/2018/6. számú egyedi ügyben.

2019. február 26.

Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása tárgyában hozott döntés a Kúria

Tájékoztató az Mfv.III.10.096/2018/6. számú határozatról.

2019. február 19.

A Kúria ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyben hozott határozatot

Tájékoztató a Kfv.VI.37.050/2018. számú jelentős ügyben hozott döntésről.

2019. február 18.

Gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt hozott versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata

Tájékoztató a Kfv.VI.37.060/2018. számú jelentős ügyről ügyben hozott határozatról.

2019. február 18.

Öregségi nyugdíj megállapítása iránti ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a 2018. december 3. napján tárgyaláson elbírált, Mfv.III.10.094/2018. számú ügyben.

2019. február 18.

A Kúria határozatában megállapította üzleti titok megsértése miatt indított perben a közbenső ítélettel kapcsolatos követelményeket

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.834/2018/4. számú egyedi ügyben hozott határozatáról.
A felperesi gazdasági társaság műszaki-gazdasági-szervezési ismeretei (know-how) mint üzleti titka megsértése miatt indított pert, amelyben a bíróság jogerős ítéletével a keresetet elutasította.

2019. február 15.

Az új büntetőeljárási törvény a részleges megalapozatlanság másodfokon történő kiküszöbölésének lehetőségét teljes körben biztosítja

Tájékoztató a Kúria Bhar.III.1.436/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 21-én hozott hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezéseket elbíráló végzéséről.

2019. február 14.

A hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés lehetőségei a törvényben szigorúan meghatározottak, azok köre nem bővíthető

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.506/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 9-én hozott határozatáról: A Kúria a Be. 628. § (1) bekezdés b) pontja alapján tanácsülésen eljárva, a 626. §-ra figyelemmel az 597.

2019. február 14.

Oldalak