Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria határozata tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény tárgyában

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1023/2018. számú jelentős ügyben 2019. január 8-án hozott határozatról: Az 1978. évi IV. törvény 210. §-a szerint a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kellett tekinteni. A Btk. 197.

2019. február 14.

A Kúria illetékügyben hozott döntése: adóssággal terhelt ajándék megszerzése utáni illetékfizetés

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.249/2018/9. számú ügyben hozott ítéletéről: Az elsőfokú bíróság közigazgatási perben az ajándékozás útján vagyont szerző felperes terhére ajándékozási illetékfizetésről rendelkező határozatok jogszerűségéről döntött. 

2019. február 12.

A Kúria adóügyben hozott döntése: hiánypótlás kérdése kisadózó adóalanyiságának megszűnése esetén

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.193/2018/6-os számú ügyben hozott döntéséről: A kisadózó vállalkozások tételes adóalanyiságú felperesi társaságban a kisadózó tag tagi jogviszonya megszűnt, a vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működött közre, és új kisadózó bejelentésére a felpe

2019. február 12.

A Kúria hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletet az úgynevezett „azbeszt ügyben”

Tájékoztató a zavaró szomszédjogi áthatással okozott kárfelelősség megállapítása tárgyában a Kúria 2019. február 6-án, a Pfv.I.20.474/2018. számú ügyben hozott döntéséről.

2019. február 11.

Tájékoztató munkaviszony megszüntetés jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.125/2018. számú ügyben hozott döntést.

2019. február 8.

Mikor jogerős a büntetésvégrehajtási bíró határozata?- Döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria 2019. február 5-én, a Bfv.II.1.326/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról.

2019. február 7.

Jegyzői előterjesztés tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a 2019. január 14-én, Kúria Bfv.II.896/2018.

2019. február 7.

Újabb jogos védelmi helyzetet érintő ügyben határozott a Kúria

Tájékoztató a 2019. január 21-én, a Kúria Bfv.I.1.185/2018.

2019. február 7.

Tájékoztató zsarolás bűntette tárgyában hozott kúriai döntésről

Tájékoztató a Kúria 2019. január 7-én, a Bfv.I.993/2018.

2019. február 7.

Nem lehet tárgya a magánlaksértésnek a még ki nem utalt önkormányzati bérlakás

Tájékoztató a Kúria 2018. december 4-én Bfv.I.1.328/2018. számú ügyében hozott határozatáról: Nem lehet tárgya a magánlaksértésnek  a még ki nem utalt önkormányzati bérlakás.

2019. február 7.

Oldalak