Közlemények kúriai döntésekről

A még elégséges szolgáltatás tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mpk.X.10116/2020. számú végzéséről.

2020. december 10.

Közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt sérelemdíj tárgyában tárgyalt ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.064/2020. számú ügyről.

2020. december 10.

Madárinfluenza járvány, mint vis maior helyzet szerződés teljesítésére gyakorolt hatása

Tájékoztató a Pfv.V.20.470/2020. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. december 10.

Közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt sérelemdíj tárgyában tárgyalt ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.064/2020. számú ügyről.

2020. december 3.

Egészségügyi szolgáltatóval szembeni kártérítés megfizetése iránt indított perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.III.21.447/2019/6. számú, különös munkaigényű perben hozott határozatról.

2020. december 3.

Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és tanulmányi szerződés tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.X.10.041/2020. számú ügyről.

2020. december 3.

Vezetői megbízás visszavonása jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.005/2020. számú ügyről.

2020. december 3.

A Kúria határozatot hozott közlekedési baleset során szerzett egészségkárosodás miatti kártérítés tárgyában

Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.438/2019. számú egyedi ügyben kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatról

2020. november 30.

Oldalak