Közlemények kúriai döntésekről

A bíróság illetékessége területalapú mezőgazdasági támogatással kapcsolatos közigazgatási perben

Tájékoztató a Kúria Kkk.VI.40.068/2020/2. számú döntéséről.

2020. november 3.

Bírák és ügyészek számára az öregségi nyugdíj újbóli megállapítását érintően határozott a Kúria

Tájékoztató a Kfv.VII.37.542/2020/7.-ez számú ügyben: Öregségi nyugdíj újbóli megállapítására a „kényszernyugdíjazott” bírák és ügyészek számára a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 2018. december 23-tól hatályos 102/C. §-ban biztosít lehetőséget.

2020. november 2.

Építési szerződésből eredő követelés megítéléséről határozott a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.684/2019/5. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

2020. október 29.

Az érvénytelenségi kifogás mindig az érdemi ellenkérelem része

Tájékoztató a Pfv.VI.21.537/2019. számú kölcsön megfizetése iránt indított egyedi ügyben.

2020. október 27.

Tizenegy 1956 utáni megtorló ítélet törvényi semmisségét igazolta a Kúria idén

Idén is folytatódott az ún. „semmisségi ügyek” elbírálása a Kúrián. Tíz az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részvételt megtorló elítélések törvényi semmisségét igazolta a Kúria 2020. január 1. és október 22.

2020. október 22.

A Kúria határozatot hozott jogviszony átminősítése tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.337/2019. számú ügyről.

2020. október 19.

Oldalak