Közlemények kúriai döntésekről

A jogegységi panasz előterjeszthetősége szempontjából a támadott határozat meghozatala időpontjának van jelentősége

A Kúria újabb jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot:  a Jpe.I.60.003/2020.

2020. október 12.

Vérplazma alapú gyógyszerkészítmények gyártása, fejlesztése, forgalmazásával kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria a Pfv.VI.20.875/2020 számú kártérítés iránti kiemelt egyedi ügyben meghozott határozatáról.

2020. október 7.

A jogtalan vagyoni előnyből származó általános kártérítéssel kapcsolatos ügyben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.223/2020/8. számú kiemelt ügyben hozott egyedi határozatról.

Kiemelt jelentőségű polgári perben hozott ítéletet a Kúria.

2020. október 7.

Alappal került mellőzésre az igazságügyi elmeorvos szakértő kirendelése

Tájékoztató a Pfv.VI.21.344/2019. számú egyedi ügyben.

2020. október 7.

Személyiségi jogsértés megállapítása és sérelemdíjfizetés iránt indult perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.553/2019. számú ügyben.

2020. október 1.

Megtagadta a felülvizsgálatot a Kúria a Néprajzi Múzeum volt műemléképületének a kiürítése tárgyában

Tájékoztató a Pfv.I.20.896/2020. számú ügyben hozott határozatról: a Kúria megtagadta a felülvizsgálatot.

2020. szeptember 24.

Felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.353/2019. számú ügyről.

2020. szeptember 23.

Közalkalmazott rendkívüli felmentése jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.304/2019. számú ügyről.

2020. szeptember 23.

Oldalak