Közlemények kúriai döntésekről

Jogegységi határozat: termőföld kisajátítása esetén a kisajátítási eljárásban a haszonbérlőnek kártalanítás közvetlenül nem állapítható meg

Jogegységi döntést hozott a Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa. A határozat kimondja: „termőföld kisajátítása esetén a kisajátítási eljárásban a haszonbérlőnek kártalanítás közvetlenül nem állapítható meg.”

2020. szeptember 23.

Biztosítási időt keletkeztető ellátás folyósítása ügyében hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató az Mfv.III.10.092/2020. számú ügyben hozott határozatról.

2020. szeptember 21.

Közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem eredményezi a kinevezés érvénytelenségét

Tájékoztató a Mfv.III.10.032/2020. számú ügyben hozott határozatról.

A közszolgálati jogviszony érvénytelen kinevezés esetén is létrejön. Közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem eredményezi a kinevezés érvénytelenségét.

2020. szeptember 21.

Különleges bevetési pótlék kifizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kfv.VII.38.374/2019. számú ügyben született határozatról.

2020. szeptember 21.

Balesettel okozott egészségkárosodás okán rokkantsági ellátás megtérítésére felterjesztett keresetlevéllel kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kfv.VII.38.032/2019.számú ügyben.

A jogi képviselővel eljáró felperes által az illetékes közigazgatási szerv helyett közvetlenül a bíróság előtt előterjesztett keresetlevelet a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontja alapján vissza kell utasítani.

2020. szeptember 21.

Kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kfv.VII.37.108/2020. számú ügyben.

A fél kérelmére az eljárás a Kp. 81.§ (1) bekezdés g) pontja és 83.§-a alapján annak bármely szakaszában, így a másodfokú eljárásban is megszüntethető.

2020. szeptember 21.

Tájékoztató a vallási szervezet adatkezelési gyakorlatának vizsgálata során felmerülő jogkérdésekről

A Kúria a Kf.VI.39.029/202/14. sorszámú ítéletében az alábbi megállapításokat tette:

2020. szeptember 15.

Oldalak