A Kúria büntető ügyszakos tanácselnöki (20. számú) álláshelyének betöltésére

Nyomtatóbarát változat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói gyakorlat időtartamának, valamint a szakmai vezetői tapasztalatnak van jelentősége. Az elbírálás során előnyben részesül a büntető ügyszakban szerzett legalább 10 éves bírói gyakorlat, az ügyek felülbírálata során szerzett gyakorlat, valamint a közlekedési bűncselekmények elbírálásában való jártasság. 
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 

  • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 
  • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
  • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. november 23. 14.00 óra 

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).