A Kúria elnökhelyettesi álláshelyének betöltésére

Nyomtatóbarát változat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázó a pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében elnökhelyettesként ellátni kívánt tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a Büntető Kollégium működésére vonatkozó elképzeléseit és ezzel összefüggésben a Kúria működésére vonatkozó elképzeléseit és terveit.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a kúriai bírói gyakorlat, valamint a bírósági igazgatás terén szerzett tapasztalat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kúria működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Kúria Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
− a Kúria elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Kúria előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
   - ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűség javítása),
   -  emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   -  tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
   -  bírósági integritás,
   -  bírósághoz való hozzáférés,
   -  képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. június 30. 16.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).