A Kúria elnökhelyettesi tisztségére

Nyomtatóbarát változat

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében elnökhelyettesként ellátni kívánt tevékenységre és ezzel összefüggésben fejtse ki a Kúria működésére vonatkozó elképzeléseit.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a Kúrián szerzett bírósági vezetői gyakorlat, valamint a jogegységesítés terén szerzett hazai, valamint külföldi – különösen precedens rendszert alkalmazó országokban szerzett – tapasztalat, a tudományos tevékenység. 
A Kúria elnökhelyettesét a Kúria elnökének javaslatára Magyarország köztársasági elnöke nevezi ki.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy

  • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
  • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
  • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 26. napja 14.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).